Isten hatalma által megőrízve

David Wilkerson (1931-2011)

Van egy fantasztikus történet az Ószövetségben ami a leghűbben bemutatja hogy mit jelent megőrízve lenni Isten hatalma által. A történet a 2 Királyok könyvének 6-dik részében van.

Benhadad, Szíria királya hadat üzent Izraelnek és felvonultatta hatalmas hadseregét ellenük. Ahogy a hadsereg haladt előre gyakran hívta a harci tanácsosát a magán kamrájába hogy megtervezzék a következő nap stratégiáját. De Elizeus próféta, Isten Szellemétől indíttatva az ellenség minden lépését közölte Izrael királyával. Több alkalommal az izraeli sereg megmenekült a vereségtől Elizeus figyelmeztetése által.

Benhadad dühös volt és összehívta az udvari embereit: “Miért nem jelentitek nekem, hogy ki tart a mieink közül Izráel királyával?”Az egyik udvari embere így szólt: “Senki, uram király! De az Izráelben levő Elizeus próféta megmondja Izráel királyának még azokat a dolgokat is, amelyekről te a hálószobádban beszélsz.” (2 Királyok 6:12)

Benhadad azonnal hadsereget küldött hogy elfogják Elizeust. Dótánba mentek éjszaka és körülvették a várost, azt tervezve hogy meglepik az idős prófétát. De a próféta szolgája felébredt és látta hogy “lovas és szekeres hadsereg veszi körül a várost.” Megrémülve rohant Elizeushoz és kérdezte tőle hogy mitévők legyenek. Elizeus azt válaszolta: “Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük!” És Elizeus imádkozott: “Uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson.” És az Úr megnyitotta a fiatal szolga szemét és látott. És íme, az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal.” (2 Királyok 6:16-17)

Elizeus, a zsoltárossal együtt, teljes bizonyossággal tudta mondani a válságban: “Nem félek a sokezernyi néptől, amely körülvett engem.” (Zsoltárok 3:6).

Hadd legyen a te imádságod is hasonló az Elizeuséhoz: “Uram, nyisd meg a szemeimet hogy lássam a hegyeket megtelve lovakkal és tűz szekerekkel – a seregek Urát!”

Szeretteim, van reménységünk! A seregek Ura velünk van. Ő a mi Megtartónk. Ő nem engedi hogy megbotoljunk vagy elessünk. Ő a tenyerében tart minket. Légy bizonyos abban, Ő veled van hogy megvédjen, vezessen és felfrissítsen ma újra téged.

Tags