Isten népével való közösség

Gary Wilkerson

“Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva mind a mai napig.” (Filippi 1:3-5)

Pál hálát ad Istennek a szentekkel valo közösségért - a koinóniáért- szentek egyessége -amit a Filippi gyülekezettel tapasztalt, ahogy együtt jártak a hitben. Ez a közösség a Szentírásban semmihez nem hasonlitható. Hatalmas erejű mivel a Jézus Krisztus keresztje lábánál született. Általa, emberek minden nemzetségből, törzsből és nyelvből egy testként gyűlnek egybe.

Tovább olvasva: “Mert tanúm az Isten, mennyire vágyódom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetével; és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel; hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára.” (Filippi 1:8-10) Pál gyönyörködött a hívő testvéreivel való közösségében – akik őszinték es következetesek voltak a találkozásuk első pillanatától. Kommunikáltak vele,  támogatták  amikor egyedül ült a börtönben és ő nagyon hálás volt.

Pál hálát adott Istennek a barátaiért akik következetesek voltak hozzá az évek során. A Szent Szellem összekötötte a szíveiket es eggyé lettek Krisztusban. Pál akarta hogy a szeretete egyre növekedjen ezekért a hívőkért.

Ugyanígy ma is az Úr azt akarja hogy az Ő gyermekei közösségben legyenek egymással, szeressék es támogassák egymást. Ez nemcsak megerősíti az Úrral való járásunkat, hanem a biblikus közösség erőteljes bizonyság lehet a világ számára.

Küszködsz hogy közösségben legyél a hívő testvéreiddel? Bátorítalak hogy találj lehetőségeket új módon kapcsolódni Isten népéhez. Nemcsak te tudsz adni másoknak, de más hívők is képesek erősíteni az Úrral való járásodat és közösen létrehozhatjátok a hit erős kötelékét. Az Úr az áldásaival fogja megkoronázni a törekvésedeit  hogy ‘egyre jobban növekedjen a szereteted’.