Jézusra rögzített tekintet

David Wilkerson (1931-2011)

“ Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magánosan imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt” (Máté 14:24).

Az ötezer ember megvendégelésének csodáját követve, Jézus elküldte az embereket és a tanítványait is eltávozásra kérte. Nagyon kimerítő nap volt és a Mesternek szüksége volt pihenésre. De a tanítványok csónakja viharba került és bár tapasztalt tengerészek voltak, a vihar hevessége némi riadalmat okozott. Feltehető hogy találtak némi nyugalmat abban a tudatban hogy Jézus közel van, de arra nem számítottak ami ezután következett.

“A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértet, és ijedtükben felkiáltottak” (Máté 14:25-26). A tanítványok meg voltak rémülve, de Péter egy bátor hitbeli lépést tett és elhagyta a hajót. Neki elegendő volt egy pillantás a Megváltójára! Péter azt mondta: "Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen (14:28)." Péter, Jézusra rögzítve határozottan a tekintetét, kilépett a csónakból. Ő nem a hitét fitogtatta, vagy másokat próbált lekicsinyíteni, ő egyszerűen az Úrhoz akart közelebb lenni.

Bár igaz hogy Péter süllyedni kezdett amikor levette a tekintetét az Úrról, ő felfedezett egy helyet Krisztusban a viharos, tomboló tenger felett. Azon sétált ami őt fenyegette, csakhogy Jézushoz érkezzen. A hit, ami minden fölött tartotta őt egy ideig, a végtelenségig megtarthatta volna. De ő levette a tekintetét Jézusról és megengedte hogy a körülötte levő zűrzavar megtörje a bizalmát.

A Péter története figyelmeztet minket hogy minnél súlyosabb a válság, egy hívőnek annál szorgalmasabban kell követnie Krisztust. Nézz az arcába a válság közepette és imádkozzál: “Uram, vonj közelebb Magadhoz. Engedd hogy minden az életemben Hozzád vezessen.”