Karakter om die Roeping te Aanvaar

Keith Holloway

In hoofstukke 14, 15 en 16 van Rigters word gewys hoe Simson sy lewe gelei het. Hy het geweet dat hy deur God afgesonder was vir spesifieke werk. Die manier waarop hy geleef het, toon egter dat hy met karakter gesukkel het.

As ons na Hebreërs gaan, sien ons “En wat sal ek nog meer sê? Want die tyd sal my ontbreek as ek van Gideon, Barak, Simson en Jefta, Dawid en Samuel en die profete sou verhaal, wat deur geloof koninkryke oorwin het, geregtigheid uitgeoefen, beloftes verkry, bekke van leeus toegestop" (Hebreërs 11:32-33, AFR53).

Simson het goed geweet dat hy 'n heilige roeping op sy lewe het. Hy word genoem in die “Geloofsaal” omdat hy geweet het dat hy nie sy eie krag het om hierdie groot prestasies te bereik nie. Ten spyte hiervan, het hy losbandig gelewe.

Daar is geen bewyse in die vier hoofstukke oor sy lewe dat hy gebid het nie, behalwe een keer net voor sy dood. Hy het geen geskille tussen mense besleg nie; hy het glad nie met heersers beraadslaag nie; hy het Israel nie in oorlog gelei nie.

In plaas daarvan, het Simson 'n selfgenoegsame leefstyl geleef, wat dikwels om 'n vrou gedraai het. Tydens sy troue het hy dertig mans vermoor en hul klere geneem om 'n weddenskap te betaal. Hy het oënskynlik sy vrou verlaat, en toe hy agterkom dat sy weer getroud is, het hy verskeie van die Filistyne se lande afgebrand. Dan kry ons hom met sy kop op Delila se skoot. Die Filistyne het hom gevang, sy hare gesny en sy oë uitgestrek. God het in sy genade en barmhartigheid nog steeds een keer vir Simson bonatuurlike krag gegee om Israel se vyande te verslaan.

Dit is dieselfde met ons. Wie van ons het 'n perfekte rekord? God gee ons genade en barmhartigheid in ons tyd van nood. Ek glo daar was soveel meer wat God met Simson se lewe wou doen, as sy karakter net in pas was met sy roeping. Sy verhaal is 'n waarskuwing vir ons om bedag te wees op hoe ons ons lewens lei.

Ontwikkel jou karakter volgens jou natuurlike self? Bevredig jy jou eie impulse en begeertes? Of laat jy toe dat die Heilige Gees jou vervul met die karakter van Christus? Dra jy die vrug van die Gees (sien Galásiërs 5:22-23)?

Ons sal nooit God se doel met ons lewens heeltemal vervul totdat ons mans en vroue van gebed word wat die wil van God heelhartig soek nie. O vriende, ek bid dat ons karakters groei na die heilige roeping van God in ons lewens.