BÓG JEST PO NASZEJ STRONIE! | World Challenge

BÓG JEST PO NASZEJ STRONIE!

David WilkersonApril 10, 2015

Wspaniały Pan, który ma wszelką moc i władzę, jest po naszej stronie! Właśnie to Jezus chciał pokazać Jego dzieciom. Powiedział, „Jeżeli potraficie, zobaczcie wielkość Boga i fakt, że On jest po waszej stronie!”

„Wtedy cofną się wrogowie moi, gdy zawołam: To wiem, że Bóg jest ze mną” (PS 56:9).

„Pan jest ze mną, nie lękam się, Cóż może mi uczynić człowiek? Pan jest ze mną jako pomocnik mój” (PS 118:6-7).

Duch Święty dał nam Psalm 124, jako antidotum na strach i zmartwienie:

Gdyby Pan nie był z nami - Niechże powie Izrael - Gdyby Pan nie był z nami, Gdy ludzie powstali przeciwko nam, To byliby nas pożarli żywcem, Gdy płonęli gniewem przeciwko nam:

To byłyby nas zalały wody, Potok zatopiłby nas, To przeszłyby nad nami Wody wezbrane. Błogosławiony Pan, Który nie wydał nas na łup zębom ich! Dusza nasza jak ptak umknęła z sidła ptaszników; Sidło się podarło, a myśmy wolni. Pomoc nasza w imieniu Pana, Który uczynił niebo i ziemię.

Bóg chce, byśmy byli odporni na złe wieści! „Nie boi się złej wieści, Serce jego jest mocne, ufa Panu. Spokojne jest serce jego, nie boi się” (PS 112:7-8).

„Gdy się położysz do snu, nie będziesz się bał, …. będziesz miał miły sen. Nie lękaj się strachu znienacka ani nieszczęścia, gdy spada na bezbożnych, gdyż Pan będzie twoją ufnością, a twojej nogi strzec będzie od sideł” (Prz. Sal. 3:24-26).

Ufaj Bogu całym sercem. By mieć wolność od strachu i zmartwień, trzeba odpoczywać ufnie w Panu Zastępów. Odpocznij w tym, Kto cię stworzył!
 

Download PDF