BÓG SPRAWUJE KONTROLĘ | World Challenge

BÓG SPRAWUJE KONTROLĘ

David WilkersonJanuary 20, 2015

„ Żadna broń ukuta przeciwko tobie nic nie wskóra . . . Takie jest dziedzictwo sług Pana i ich sprawiedliwość ode mnie pochodzi - mówi Pan” (Izajasz 54:17). Wszystko czego szatan próbuje, żeby ciebie powalić, po prostu nie zadziała! Te wielkie działa wycelowane na ciebie stopią się w obecności Pana.

W oryginalnym języku hebrajskim ten werset jest przetłumaczony jako: „Żaden plan, żadne narzędzie zniszczenia, żadna artyleria szatana nie dotknie ciebie ani nie przewali się przez ciebie, ale zostanie unicestwiona.” Nagrodą tych, którzy Go pilnie szukają jest przywilej stania się więcej niż zwycięzcami. „W tym wszystkim jesteśmy więcej niż zwycięzcami przez tego, który nas umiłował” (Rzymian 8:37).

Przez 365 lat Henoch otrząsał wszystkie ogniste strzały. Żył w całkowitym zwycięstwie, aż do ostatniego tchu. Nie wyczołgał się ani nie wykuśtykał – wyszedł w blasku życia i chwały! „ Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu” (Hebr. 11:5).

„ Będziesz mocno ugruntowane na sprawiedliwości, dalekie od ucisku, bo nie masz powodu się bać, i od przestrachu, bo nie zbliży się do ciebie. Oto, gdy kto na ciebie będzie nastawać, to nie ode mnie to wyjdzie, gdy kto na ciebie będzie nastawać, padnie z twojej ręki” (Izajasz 54:14-15).

Tam gdzie jest sprawiedliwość, tam jest też pokój. Będziesz wybawiony z opresji i strachu, gdyż ci, którzy chodzą sprawiedliwie nie doznają żadnej szkody. „Ja też stworzyłem niszczyciela, aby wytracał” (Izajasza 54:16). Nawet „niszczyciel” jest pod kontrolą Pana. Bóg ma kontrolę nad wszelką niszczącą bronią. Nasze bezpieczeństwo jest w sprawiedliwości, w chodzeniu z Jezusem i nie boimy się absolutnie niczego!

 

Download PDF