BOŻA ŁASKA DZIAŁAJĄCA W NAS | World Challenge

BOŻA ŁASKA DZIAŁAJĄCA W NAS

Gary WilkersonMarch 2, 2015

Większość z nas przyznaje, że rzadko odczuwamy Bożą łaskę działającą w nas. Dlatego jesteśmy skłonni wątpić, że Jego obecność mieszka w nas. Paweł mówi o tym dylemacie dla nas w Galacjan, kiedy pisze, „ Duchem postępujcie, a nie będziecie spełniać pożądliwości ciała” (Galacjan 5:16).
Brzmi to dosyć prosto, czyż nie? Ale my mamy taką tendencję, że bierzemy tę radę Pawła za trudne przykazanie, któremu musimy być posłuszni na siłę. Zaciskamy zęby i mówimy, „dzisiaj będę chodził w duchu.” A potem, kiedy się potykamy, to myślimy, że „nie jesteśmy wystarczająco duchowi”, więc próbujemy jeszcze bardziej chodzić w Duchu. Nagle znowu jesteśmy pod zakonem, bo zwróciliśmy się do naszych cielesnych możliwości, zamiast zaufać, że jesteśmy już w Duchu.

Paweł mówi, „Jeśli was Duch prowadzi, to nie jesteście już pod zakonem” (Galacjan 5:18). Innymi słowy, Duch Boży mieszka w tobie, dając ci cały czas dostęp do Jego łaski, która daje ci siłę. Kiedy Paweł mówi: „Duchem postępujcie” to ma na myśli, „Chodźcie w łasce, nie pod zakonem.”

Paweł nam potem pokazuje rezultat chodzenia w Duchu: „Owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość; przeciwko takim nie ma zakonu” (Galacjan 5:22-23). Zwróć uwagę: Te rzeczy nie dzieją się dlatego co my robimy. Są one owocem sprawiedliwości, jaką Bóg nam daje – rezultatem Jego działania w nas.

Może czasem nie czujesz się bardzo kochającym, ale miłość jest w tobie dlatego, że Bóg ją tam dał. Może nie odczuwasz miłości i pokoju, ale Bóg je zaszczepił głęboko w tobie. Jego Duch działa w tobie w każdej godzinie każdego dnia, dla Jego wielkiej chwały i dla twojego głębokiego błogosławieństwa.
 

Download PDF