BOŻE MYŚLI O JEGO LUDZIACH | World Challenge

BOŻE MYŚLI O JEGO LUDZIACH

David WilkersonApril 8, 2015

Dawid powiedział, „Wiele cudów uczyniłeś, Panie, Boże mój, A w zamysłach twoich wobec nas nikt ci nie dorówna. Gdybym je chciał oznajmić i ogłosić, Są liczniejsze, niż zdołałbym opowiedzieć” (Ps 40:6).

Bóg mówił do Izraelitów w niewoli babilońskiej: „Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość” (Jer 29:11)

Bóg myślał o tobie, zanim się urodziłeś! On myślał o tobie, kiedy w twoich komórkach zaczęło się życie… kiedy jeszcze byłeś w brzuchu!

„Oczy twoje widziały czyny moje, W księdze twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, Gdy jeszcze żadnego z nich nie było” PS 139:16).

Przyjmujemy to, że On troszczy się o nasze ciało, ale On idzie o wiele dalej – liczy każdy włos, kość, mięsień, komórkę, włókno. On zna każdą łzę, którą wylałeś – On je policzył i zebrał. „Tyś policzył dni mojej tułaczki, Zebrałeś łzy moje w bukłak swój. Czyż nie są zapisane w księdze twojej?” (PS 56:9). Ja nie potrafię tego wszystkiego pojąć. On policzył moje włosy; On policzył moje łzy i zebrał je. Pomyśl o tym – nie zmarnowała się żadna łza smutku, radości lub pokuty.

On myśli o nas, kiedy leżymy w łóżku i kiedy wstajemy. On myśli o nas na każdym kroku. On zna i rozumie każdą naszą myśl. Napisano, „Jezus poznał ich myśli” (Łuk 5:22).

Niebo jest pełne wysoko inteligentnych istot – aniołów, serafów, cherubów i dwudziestu czterech starców. Oni są świadkami wierności naszego Boga. Oni wiedzą o wszystkich obietnicach, które On nam dał odnośnie uwagi, jaką nam poświęca w każdym detalu. Oni słyszą, jak On obiecał troszczyć się o nas w każdej sprawie! Całe niebo uwielbia Boga, składając swoje korony u Jego stóp, co jest dowodem, że wierzą w Jego wierność.

Bogu można zaufać, że zrobi wszystko, co obiecał!
 

Download PDF