KIEDY WSZYSTKO SIĘ ROZPADA | World Challenge

KIEDY WSZYSTKO SIĘ ROZPADA

David WilkersonJanuary 7, 2015

Obecnie wielu chrześcijan ucieka na góry, żeby się ukryć przed piętrzącymi się kataklizmami. Tak zwani prorocy mówią ludziom, żeby przyszli do ich bezpiecznych przystani. Wierzący Żydzi są ostrzegani, żeby udawali się do Izraela, aby uniknąć finansowego krachu jaki czeka Amerykę.

Ja wiem gdzie chcę być, kiedy wszystko się rozpada. Kiedy załamuje się rynek finansowy, ja chcę pójść na Wall Street, tam gdzie byłem podczas krachu 19 października 1987 roku. Chcę tam być jako nowożytny Henoch, chodzić i rozmawiać z Bogiem bez strachu – spokojny, nieustraszony świadek, zwiastujący Jezusa ludziom, których świat się zawalił.

Jezus powiedział, „Idźcie!” nie „Ukryjcie się!” Ja chcę być tam, gdzie jest Duch Święty, a możecie być pewni, że On będzie na pierwszej linii walki, zapraszając do Siebie umęczonych i wystraszonych.

Henoch widział ten świat jako bezbożny. Jego społeczeństwo było grzeszne i kiedy spoglądał na całą historię aż do ostatnich dni, mógł tylko powiedzieć, „Bezbożne! Bezbożne!” Henoch, siódmy po Adamie prorokował, „ O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: Oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy” (Judy 14-15).

Czy chodzisz z Panem? To musisz widzieć ten świat tak jak Henoch go widział; bezbożny i pełny ducha antychrysta i nienawistnych słów w stosunku do twojego Boga. Jak możesz być częścią tego, co jest bezbożne? Jak możesz się wiązać z tymi, których On będzie sądził? On przyjdzie z tysiącami Swoich świętych, aby sądzić grzeszny, zgubiony świat. Po której jesteś stronie?

Jeżeli jesteś ramię w ramię z Jezusem, rozmawiasz z Nim, słuchasz Go, to będziesz nienawidził ten bezbożny system tego świata. Staniesz po Jego stronie przeciwko tym, którzy mówią przeciwko Niemu. Usłyszysz jak On powie: „Ten, kto jest przyjacielem tego świata, jest Moim nieprzyjacielem” (Jakuba 4:4).

 

Download PDF