NAPISANO | World Challenge

NAPISANO

David WilkersonFebruary 13, 2015

„Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4:4). „Napisane jest również: Nie będziesz kusił Pana, Boga swego” (4:7). „Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz” (4:10). Kiedy Jezus był wystawiony na sztuczki diabła, pokonał go Słowem Bożym.

Dzisiaj mamy jeszcze inne „Napisano”. – „Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja” (Łk 22:32). „Możesz próbować zniszczyć moją wiarę, ale musisz wiedzieć, że mój Jezus modli się o mnie!”

Wiara Piotra była doświadczana, potrząsana i on z powodu pychy upadł. Ale w odpowiedzi na modlitwę Mistrza, korzenie jego wiary nie zostały zniszczone. Kiedy szatan wykrzykiwał i wyglądało jakby Pan utracił namaszczonego przyjaciela, Piotr popatrzył w oczy Jezusa i roztopił się! „A Pan, obróciwszy się, spojrzał na Piotra;… I Piotr wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał” (Łk 22:61-62).

„Gorzko zapłakał” w greckim oznacza „przeszywający, gwałtowny płacz.” „I przypomniał sobie Piotr słowo Pana, jak do niego rzekł: Zanim kur dziś zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz” (22:61). Wyobrażam sobie tego człowieka idącego w kierunku wzgórz Judei, padającego na twarz, z wyciągniętymi rękami i wołającego, „Ojcze, On miał rację! Ja Go nie słuchałem. On mnie ostrzegał, że szatan będzie chciał zniszczyć moją wiarę. Umrzeć za Jezusa? Ja przecież nie potrafiłem stanąć nawet przed tą służącą! Przebacz mi! Ja Go kocham! Do kogóż pójdę?”

Ja wierzę, że wiara Piotra uchwyciła się czegoś jeszcze, co Jezus powiedział: „A ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich” (22:32). Ile razy Piotr odtwarzał to w swoim sercu, zastanawiając się, „Czy Jezus powiedział nawrócisz się? Czy nie powiedział, że dalej mam służbę? Czy po tym, co zrobiłem, mam pomagać innym?”

Bóg odpowiedział na modlitwę Swojego Syna. Widzę Piotra stojącego, a Duch przepływa przez niego, ma ręce podniesione i mówi, „Szatanie, odejdź! Zawiodłem Go, ale dalej Go kocham. On obiecał – a właściwie prorokował – że wrócę i będę wzmocnieniem dla innych, jak skała. Wracam do moich braci i sióstr!”

Download PDF