NIE ZGADZAMY SIĘ ZOSTAĆ W HARANIE | World Challenge

NIE ZGADZAMY SIĘ ZOSTAĆ W HARANIE

Claude HoudeJanuary 24, 2015

W Rdz 12:1 Bóg kazał Abrahamowi „wyjść z domu jego ojca.”. Tylko czytając uważnie i rozumiejąc poprzedni rozdział i szczególną naturę narracji, możemy pojąć pełne znaczenie i głębię tego powołania. Rdz 11 ujawnia nam, że Abraham, jego ojciec i cały klan wyszli z Ur Chaldejskiego do Kanaanu. Kanaan reprezentuje, symbolizuje i jest typem ziemi obiecanej, celu, spełnienia i osiągnięcia pełni błogosławieństw, które Bóg chce dać. Właściwie mówi o wszystkim, czym Bóg jest i czym chce być w ich życiu – i w naszym. Podróż była trudna, długa i wyczerpująca. Dotykały ich tragedie, niebezpieczeństwa i traumatyczne przeżycia. Najbliżsi zmarli, a kiedy tak szli tymi dolinami rozpaczy, ziemia obiecana wydawała się bardzo daleko.

Zatrzymali się w miejscu zwanym Haran, mieście około 600 mil na zachód od Eufratu w północnej Syrii. Przebyli koło dwóch trzecich drogi i zatrzymali się, fizycznie wyczerpani, ale również zmęczeni duchowo. Słowo Haran znaczy „suche miejsce, miejsce gdzie jest mało owocu.”

Abraham i jego ojciec byli w drodze do Kanaanu, miejsca błogosławieństwa i pełni. Jezus daje taką samą obietnicę dla nas dzisiaj: „Przyszedłem byście mieli życie w obfitości” (J 10:10). Ciekawe jest greckie słowo „zoe”, które jest użyte do opisu życia, które Chrystus oferuje dla nas. Słowo to wyraża ruch w kierunku „bycia kompletnym, spełnionym, przynosić obfity owoc, prawdziwe szczęście i spełnienie.”

Zrozumcie to połączenie. Abraham, jego ojciec i rodzina byli w drodze do Kanaanu, ale tragicznie zatrzymali się w miejscu, gdzie było mało owocu. Powinni byli ciągnąc naprzód, zdążać do pełni i obfitości, a oni zatrzymali się w mierności.

Wiara woła, „Nie zgadzam się umierać w miejscu, gdzie jest mało owocu! Nie chcę małej egzystencji i małego uwielbiania, małego uświęcenia, małych zmian, małej transformacji i małej wiary.” Słyszałem o wielkim i pasjonackim wołaniu mężczyzn i kobiet, liderów i pastorów z każdego narodu i koloru skóry, którzy deklarowali, „Nie zgadzamy się umierać w Haranie!” Bóg powołuje nas, „wyjdź z domu swojego ojca.” Tak zrobił z Abrahamem i tak czyni z tobą i ze mną.

 

 

Claude Houde, główny pastore kościoła Eglise Nouvelle Vie (kościół Nowego życia) w Montrealu,w Kanadzie jest częstym mówcą na konferencjach Expect Chuch Leadership, prowadzonych przez Word Challenge po całym świecie. Pod jego kierownictwem New Life Chuch rozwinął się od garstki ludzi do ponad 3500 w tej części Kanady, w której rozwija się niewiele kościołów Protestanckich.

Download PDF