OŻYWIENIE PRZEZ DUCHA | World Challenge

OŻYWIENIE PRZEZ DUCHA

David WilkersonJanuary 28, 2015

Jezus nigdy nie chciał bardziej okazywać Swojej mocy, niż właśnie teraz, bo też nigdy nie był mocniejszy, niż teraz.. Nasza wiara musi pójść poza śmierć. Musi spojrzeć w twarz wszystkiego, co umarło i ogłosić, „Jezus nigdy nie zrezygnował z martwych!” My też nie powinniśmy rezygnować z nikogo i niczego, bez względu na to, jak beznadziejnie wygląda sytuacja.

Zauważcie w historii Jaira i jego córki (Mar 5:21-43), że Pan nie był zainteresowany pokazywaniem Swojej mocy niewierzącym. Właściwie mówi do nich, „Nikt nie powinien tego wiedzieć” (5:43). Inaczej mówiąc, „Nie mówcie im, co widzieliście – ten cud jest między nami, którzy jesteśmy w tym pokoju.”

Ci, którzy trzymają się niezachwianej wiary, będą oglądać wspaniałą manifestację zmartwychwstałej mocy Chrystusa. Tylko ty i Pan zobaczycie te intymne dzieła. On cię zadziwi; On cię rozraduje; On pokaże ci Swoją chwałę!

Obecna wielkość Chrystusa może być podsumowana jednym potężnym wersetem: „W Nim było życie” (Jan 1:4). On kiedyś – i teraz – pobudza życie. On posiada życie. Jezus był stale odnawiany, gdyż czerpał z tajnego zbiornika, który nigdy się nie wyczerpał. On nigdy nie miał dość tłumów, które na Niego napierały. Nigdy nie był niecierpliwy.

Kiedy kazał uczniom, by odeszli na bok i odpoczęli, oni udali się na ciche miejsce po drugiej stronie jeziora. Ale tłumy i tam czekały. On nigdy nie powiedział, „O, nie! To znowu ten tłum z problemami, z dziwnymi pretensjami i głupimi pytaniami. Czy to się nigdy nie skończy?” Zamiast tego, kiedy widział te tłumy, był poruszony współczuciem. Był wzmocniony przez Ducha i dalej działał. On w dzień ciężko pracował, a noce spędzał w modlitwie – i dalej miał czas dla małych dzieci!
 

Download PDF