ODPORNI NA KAZANIA | World Challenge

ODPORNI NA KAZANIA

David WilkersonFebruary 24, 2015

Być odpornym na kazania, to słyszeć Słowo Boże, mówić, że je kochasz, twierdzić, że jesteś posłuszny, ale nie postępujesz według niego! To znaczy być tak zatwardziałym, że nic już serca nie porusza i nie zmienia się pod wpływem kazań. Niektórzy nazywają to „zatwardzeniem na ewangelię.”

Pomyśl o tych wszystkich dawnych historiach i charakterach biblijnych. Jak myślisz, kto był najbardziej odpornym na kazania? Kto siadał i słuchał najczystszego, najmocniejszego słowa, a nie był tym poruszony?

Czy to Saul? On słyszał wyraźne, mocne słowo: „Idź więc teraz i pobij Amaleka, i wytęp jako obłożonego klątwą jego i wszystko, co do niego należy; nie lituj się nad nim, ale wytrać mężczyznę i kobietę, dziecię i niemowlę, wołu i owcę, wielbłąda i osła” (1 Sm 15:3). Saul nie był posłuszny temu poleceniu. Zamiast tego „Saul i jego lud oszczędzili Agaga i to, co było najlepsze wśród owiec i bydła, najtłustsze okazy i jagnięta, i wszystkiego, co było wartościowe” (15:9). Wtedy pojawił się Samuel i Saul stał się kłamcą! Samuel był przestraszony, bo usłyszał beczenie owiec, które Saul oszczędził. „Więc dlaczego nie usłuchałeś głosu Pana, lecz rzuciłeś się na łup i uczyniłeś zło przed Panem?” (15:19).

Czy Saul był zatwardziały? Czy był odporny na kazania? Gdyby nie był, to dlaczego mówił takie jawne kłamstwa do proroka Bożego, który był dla niego dobry? Słuchajcie jak znowu kłamie: „Przecież usłuchałem głosu Pana i wyruszyłem w pole, dokąd posłał mnie Pan” (15:20). Złapany za rękę Saul zwalał winę na innych i wymyślał niesamowite wymówki na swój grzech: „Ale lud pobrał z łupu w owcach i w bydle najprzedniejsze… aby je ofiarować Panu, Bogu twojemu” (15:21).

Samuel doszedł do sedna problemu. On wiedział, że Saul był odporny na kazania, bo jego serce już było oddane czarom. „Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary, a krnąbrność, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził tobą” (15:23) Odporny na kazania Saul skończył jako szukający porad u wróżki i zmarł wczesną, straszną śmiercią.

 

Download PDF