OGRANICZENIA NAUCZANIA | World Challenge

OGRANICZENIA NAUCZANIA

Jim CymbalaApril 11, 2015

Pozwolę sobie na mocne stwierdzenie: Chrześcijaństwo nie jest tylko religią nauczającą. Obecnie jesteśmy pod wpływem kultu mówcy. Osoba, która może stanąć i wyłożyć prawidłowo doktrynę, jest widziana jako niezbędna; bez takiego talentu kościół by nie wiedział, co ma robić. Kościół w Ameryce Północnej uczynił kazanie centralnym punktem nabożeństwa, zamiast tronu łaski, gdzie Bóg działa w życiu ludzi.

Żydowska wiara w dniach Jezusa była zdominowana przez Rabinów – nauczycieli Zakonu. Ich doktryna była dokładna. Jezus powiedział im „Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie; ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot” (J 5:39-40, podkreślenie moje). Oni znali zapisane Słowo Boże bardzo dobrze, ale nie to żywe Słowo, chociaż On stał przed nimi.

Pismo Święte jest nie tylko celem, ale wskazówką, która kieruje do zmieniającego życie Chrystusa.

Niestety rabini nie byli świadomi, kto stoi wśród nich. W ostatnich kilku dniach przed Jego ukrzyżowaniem, Jezus płakał nad miastem i powiedział, „Dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego” (Łk 19:44).

Dobrze jest wyjaśniać o Bogu, ale zbyt mało ludzi dzisiaj doświadcza żywego Chrystusa w swoim życiu. W naszych zgromadzeniach nie widzimy Bożego nawiedzenia. Nie szukamy Jego wyciągniętej ręki.

Nauczanie zdrowej doktryny jest wstępem, do, jeżeli pozwolicie, tego, co nadnaturalne. Jest to również przewodnik, zestaw ograniczeń, by trzymać emocje na właściwych torach.

Ale jak powiedział Paweł, „Litera zabija, duch zaś ożywia” (2 Kor 3:6). Jeżeli Duch Święty nie ma wśród nas otwartych drzwi, jeżeli Jego działanie nie jest przyjmowane, jeżeli boimy się tego, co On może uczynić, nie zostaje nam nic innego, tylko śmierć.

 

 

Jim Cymbala założył Brooklyn Tabernacle z mniej niż dwudziestu członkami w małym, zaniedbanym budynku w trudnej części miasta. Urodzony w Brooklynie, jest od wielu lat przyjacielem Dawida i Garego Wilkersonów i częstym mówcą na konferencjach Expect Chuch Leadership, sponsorowanych po całym świecie przez World Challenge.

Download PDF