OMYCI PRZEZ JEGO SŁOWO | World Challenge

OMYCI PRZEZ JEGO SŁOWO

David WilkersonMarch 5, 2015

Wielu chrześcijan dzisiaj chce mieć przykrycie krwi dla grzechu, ale nie oczyszczenie! Obrzęd Przybytku Starego Testamentu daje wyraźny przykład o tym, jak powinni chodzić przed Bogiem chrześcijanie.

Przybytek miał część zewnętrzną, gdzie były zabijane zwierzęta na ofiarę. To zapewniało przykrycie krwi dla grzechu. Ale na zewnątrz była również umywalnia służąca do oczyszczania. Żaden kapłan nie mógł wejść do Miejsca Najświętszego i mieć społeczności z Bogiem twarzą w twarz bez uprzedniego oczyszczenia.

Niektórzy chrześcijanie uważają, że mogą ominąć umywalnię, która dla nas reprezentuje omycie wodą przez Słowo. Wierzą, że mogą się wcisnąć do miejsca świętego z grzechem i grzesznymi nałogami, głęboko zakorzenionymi w ich sercach. Po prostu wejdź i chlub się, Jestem sprawiedliwością Bożą w Chrystusie.”

Doskonałe serce pragnie czegoś więcej niż tylko bezpieczeństwa, lub przykrycia dla grzechu! Ono pragnie przebywać w Jego obecności i mieć z Nim społeczność! Komunia to jest rozmawianie z Panem, dzielenie słodkiej społeczności, szukanie Jego oblicza. A to otrzymujemy w Miejscu Najświętszym! To przychodzi w takiej kolejności: przykrycie, oczyszczenie, oddanie, społeczność.

Jednak wielu wierzących nie chce niczego więcej niż przykrycia – szybkiego biletu do chwały! Żadnego bólu, żadnego krzyża, żadnego oczyszczenia! Chodzą tylko i wołają: „Jestem pod przykryciem krwi! Jestem bezpieczny!”

Oni jednak cytują tylko połowę tego wersetu: „A krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu” (1 Jana 1:7). Przeczytaj to w całości: Jeśli mówimy, że z nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. . . . krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu” (1 Jana 1:6-7). Jezus powiedział, „ Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem” (Jana 15:3).

Słyszymy kazania, które mówią, „Nie musisz być sprawdzany. Każdy twój grzech jest pod przykryciem krwi! To całe kopanie i sprawdzanie grzechu tylko powoduje potępienie i poczucie winy.”

W Ks. Objawienia 2:23 Jezus mówi: „i poznają wszystkie zbory, że Ja jestem Ten, który bada nerki i serca, i oddam każdemu z was według uczynków waszych.” Umiłowani, On się zwracał do Kościoła!

 

 

Download PDF