ONI STANĘLI W WYŁOMIE | World Challenge

ONI STANĘLI W WYŁOMIE

David WilkersonFebruary 20, 2015

Wszyscy płaczący mężowie Boży ze skruszonym sercem, opisani w Biblii mieli jedną rzecz wspólną: utożsamiali się z grzechami reszty!

Nigdy się nie modlili tak jak ten celnik, „Dzięki Bogu, że nie jestem taki jak inni.” Oni płakali z powodu cudzołóstwa, zdrady i kompromisu, ale modlili się pokornie, „Boże, ja również jestem winny.” Nie winny tych wielkich grzechów, ale brakuje mi Bożej chwały.

Ezdrasz modlił się. „ Boże mój! Wstydzę się i nie ośmielam się nawet podnieść swojego oblicza do ciebie, Boże mój, gdyż nasze winy wyrosły nam ponad głowę, a nasze grzechy dosięgły aż nieba.. . A po tym wszystkim, co spadło na nas z powodu naszych złych uczynków i wielkiej naszej winy . . . Oto stoimy przed twoim obliczem splamieni winą, choć nie godzi się nam z tego powodu stać przed twoim obliczem” (Ezdrasza 9:6,13.15).Teraz, kiedy Ezdrasz się modlił i wyznawał winy, płakał i leżał na twarzy przed domem Bożym (w. 10:1).

Nehemiasz modlił się: „ zgrzeszyliśmy wobec ciebie; także ja i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy.
Niecnie postąpiliśmy wobec ciebie: nie przestrzegaliśmy przykazań i ustaw, i praw” (Nehemiasza 1:6-7).

Daniel również utożsamiał się z grzechami Bożego ludu. Modlił się: „ Zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie, zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od twoich przykazań i praw. I nie słuchaliśmy twoich sług, proroków, którzy w twoim imieniu przemawiali do naszych królów, naszych książąt, naszych ojców i do całego pospólstwa. . . . modliłem się i wyznawałem mój grzech i grzech mojego ludu izraelskiego” (Daniel 9:5-6,20).

To byli wszystko święci ludzie, nienaganni przed Bogiem. Oni nie szli na kompromis, ani nie mieszali się z tym światem. Pomimo tego stanęli w wyłomie, wyznając grzechy ludu jak też swoje własne.

Jeżeli pójdziesz tą samą drogą jak ci mężowie i postanowisz w swoim sercu tak jak oni, żeby szukać Pana – pościć, modlić się, płakać, żałować z powodu grzechu – będzie to miało na ciebie taki sam wpływ. Boża ręka będzie ciebie dotykać i On będzie ci posyłał Swoje Słowo. Będziesz podzielał serce Boga i wejdziesz do Jego chwalebnej obecności. A kiedy już tam będziesz, zrozumiesz jak bardzo odeszliśmy od Jego chwały.

Download PDF