PANIE, NAUSZ NAS MODLIĆ SIĘ | World Challenge

PANIE, NAUSZ NAS MODLIĆ SIĘ

Carter ConlonApril 4, 2015

Czy kiedyś czułeś, że czegoś w twoich modlitwach brakuje – że nie są tak głębokie i efektywne, jak powinny być? Jest wielka różnica między modlitwą powodowaną ludzkimi wysiłkami, a modlitwą, która jest boska i prawdziwie dociera do Boga. Na przykład zwróćcie uwagę na modlitwę znanego szkockiego reformatora, John’a Knoxa, która stał na górze i wołał, „Boże, daj mi Szkocję, bo inaczej umrę!” Niedługo po tym ludzie zaczęli wychodzić na ulice pod wpływem przekonania od Boga.

Ja chcę modlić się taką modlitwą! Chcę czegoś, co wychodzi poza samo przychodzenie do Boga każdego dnia z listą: Boże błogosław mój dom, błogosław moje finanse, błogosław moją mamę, mojego ojca, moje dzieci. Ja chcę się modlić modlitwą, która popchnie ludzi w kierunku Boga; modlitwą, która poprowadzi kościół Jezusa Chrystusa do życia! Chcę takiego rodzaju modlitwy, którą Bóg przekazał Ezechielowi: „Przyjdź, ożywcze tchnienie, z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją” (Ez 37:9). Taką modlitwą ja chcę się modlić!

W Biblii widzimy, że uczniowie Jezusa mieli podobne pragnienie. Pewnego dnia, kiedy Jezus się modlił, ich serca zostały poruszone. „A gdy On w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich” Łk 11:1).

Pamiętajcie, że dla uczniów modlitwa nie była czymś obcym. Oni widzieli Jezusa, jak modlił się i cudownie rozmnożył chleb i ryby. Niektórzy z nich byli z Jezusem, kiedy modlił się na górze i wdzieli Jego przemienienie. Bez wątpienia uczniowie też się modlili, kiedy chodzili z Jezusem. Jednak tym razem zobaczyli Jezusa, który odchodził na pewne miejsce, by się modlić i doszli do wniosku, że muszą coś więcej rozumieć na temat modlitwy. Mogę sobie wyobrazić uczniów i jeden mówi do drugiego, „Ty Go zapytaj!” „Nie, to ty zapytaj!” W modlitwie Jezusa było coś, co było dla nich oczywiste, że modlitwa, to coś o wiele głębszego, niż to, czego doświadczyli do tej chwili.

Wreszcie jeden z uczniów zapytał, „Panie, naucz nas modlić się!” Dlatego Jezus zaczął ich uczyć, mówiąc, „Gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień, i odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego” (Łk 11:2-4).

 

 

Carter Colon dołączył do zespołu pastorów kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r. Mocny, współczujący przywódca, jest częstym mówcą na konferencjach Expect Chuch Leadership, prowadzonych po całym świecie przez Word Challenge.

Download PDF