TĘSKNIĄC ZA JEGO PRZYJŚCIEM | World Challenge

TĘSKNIĄC ZA JEGO PRZYJŚCIEM

David WilkersonApril 21, 2015

W nadchodzących dniach będziecie słyszeć niesamowite przesłania o kochaniu Jesusa. Będą one brzmieć święcie i Chrystusowo, ale będą zabarwione błędem, który okradnie świętych z tego, co daje stabilność. Te przesłania nie będą miały nawoływania do przygotowań lub tęsknoty za Jego przyjściem! Ci kaznodzieje będą odcinać tę chwalebną prawdę o tym wydarzeniu i zwracać waszą uwagę na szukanie ziemskiego królestwa. A jeżeli będziesz szczerze oczekiwał Jego przyjścia, będziesz oznaczony, jako człowiek uciekający od życia!

Dzisiaj jest głoszona inna ewangelia, mówiąca, że Jezus przyjdzie tylko do serca – i że Jego powtórne przyjście jest specjalnym objawieniem w umyśle! On pojawi się tylko w wewnętrznym człowieku!

Wyznawcy New Age głoszą, że ich Chrystus pokaże się na całym świecie w telewizji. Cały świat zobaczy Jego przyjście jednocześnie. Kiedy to zobaczą, to otrzymają wewnętrzne objawienie w swoich umysłach – takie „poznanie.”

Dla niektórych chrześcijan dzisiaj ten świat nie jest tonącym okrętem ani światem zachowanym dla ognia. To budynek międzynarodowej władzy, pod panowaniem nie chcianych, których ci wierzący planują wyrzucić. Oni zajmą ich miejsce, odnawiając i przejmując sami władzę. Takie myślenie jest symptomem umierającej miłości do Jezusa i chwytania się tego świata! „Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście, zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska.” (2 Pt 3:17). Nikt nie może być bardziej duchowo ślepy, niż ten, kto mówi „Mój Pan odwleka Swoje przyjście.”

Juda powiedział, „O nich też prorokował Henoch, …. Oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu” (Judy 14-15). Paweł powiedział, „Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy” (1 Tes 4:16-18).

To nie jest przesłanie uciekających od życia. To przesłanie pociechy! Jezus chce, byśmy byli z Nim!
 

Download PDF