TAJEMNICA OBJAWIONA | World Challenge

TAJEMNICA OBJAWIONA

Gary WilkersonApril 6, 2015

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo” (J 1:1). Głównymi odbiorcami ewangelii Jana byli ludzie kultury greckiej. Dlatego on natychmiast określał Jezusa jako „Słowo”, odnosząc się do greckiego logos. Grecy badali pojęcie logos przez wieki, pojęcie mówiące o mądrości; wiedzy; rozumowaniu; znaczeniu życia; filozofii istnienia człowieka.

Teraz Jan stawia im wyzwanie: „Czy naprawdę chcecie pojąć znaczenie życia, rozumieć wszystkie cele człowieka na ziemi? Logos, które badacie, znajduje się w literalnym Słowie Bożym – Jego Synu Jezusie. Chrystus jest tym logos, którego wszyscy poszukują! Szukacie wiedzy, ale logos – prawdziwe, możliwa do poznania mądrość życia – jest w pełni wyrażona w Jezusie.”

Kiedy miałem około dwunastu lat, usłyszałem rozmowę reporterki z uczestnikiem Teen Challenge. Zapytała go, „Co w tym programie jest inne? Co on oferuje, czego nie ma w świeckim ośrodku leczenia uzależnień?” Ten młody człowiek odpowiedział, „My tu otrzymujemy Ducha Świętego rano, Jezusa po południu, a Ojca na noc.” Ta odpowiedź może dzisiaj brzmieć śmiesznie, ale nie tak było czterdzieści lat temu. Pamiętam ekscytację tego młodego człowieka, kiedy mówił do reporterki, „Teen Challenge jest o Bogu. Tylko On może mnie uwolnić w ten sposób. Tylko On może dać mi cel i nadzieję, i uczynić mnie szczęśliwym. Proszę pani, to jest prawdziwe!”

Właśnie tego słowa użył Jan, by opisać Jezusa Grekom: prawdziwy. „Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat” (J 1:9). W języku greckim Jan użył słowa „alethinos,”, co znaczy prawdziwy. Grecy uważali, że „logos” było niemożliwe do poznania, ale Jan im powiedział, „Bóg się nie ukrywa. On przyszedł na ziemię, by żyć wśród nas. Tajemnica Boga została wam objawiona w Jezusie!”

Jak dokładnie jest ta tajemnica objawiona? Jezus postanowił objawić się światu poprzez Jego ludzi. Kiedy Jan mówi, że Chrystus przyszedł, by zamieszkać w nas, słowo tu użyte, to „przybytek”. Jezus przebywa w nas tak, jak Bóg przebywał w przybytku w Starym Testamencie. Jego chwała zstąpiła z nieba, by przebywać wśród Jego ludu. On postanowił uczynić Swoje mieszkanie w nas, czyniąc nas – zarówno poszczególnych ludzi, jak i zbory – miejscem przebywania Jego chwały.

To był rdzeń wiary mojego ojca Dawida Wilkersona, który często mówił, „Ja nie chcę nawiedzenia od Boga. Ja chcę jego zamieszkania.” Ta prawda pochodziła prosto od Jana, który powiedział Grekom, „Logos, to więcej niż informacja, więcej niż rozumowe podejście. To sam Bóg przychodzi, by mieszkać z wami!”
 

Download PDF