WARTO BYĆ POSŁUSZNYM | World Challenge

WARTO BYĆ POSŁUSZNYM

David WilkersonFebruary 27, 2015

„Przez wiarę Mojżesz,… nie zgodził się, by go zwano synem córki faraona, i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu;… Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkłszy się gniewu królewskiego; trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny” (Hbr 11:24-27).

Mojżesz mógłby mieć wszystko złoto i srebro, konie, harem, wszystkie luksusy i przyjemności materialistycznego Egiptu! Był księciem Egiptu, z królewskiego dworu faraona. Ale on „nie zgodził się, by go zwano synem córki faraona.” Ta decyzja pozbawiła go wszystkiego. On uznał hańbę Chrystusową za większe bogactwo, niż skarby Egiptu i wolał cierpieć z ludem Bożym. Mojżesz zwrócił swoje oczy na Jezusa, swojego Pana, a nie na rzeczy tego świata.

Czy warto być posłusznym? Czy warto posłuchać Bożego przesłania? Porównaj tych dwóch ludzi z Biblii: Salomon, patrząc wstecz na swoje życie, powiedział, „I niczego, czego tylko zapragnęły moje oczy, nie odmawiałem im; nie wzbraniałem mojemu sercu żadnego wesela. Potem zwróciłem uwagę na wszystkie moje dzieła, których dokonały moje ręce… I oto: wszystko to jest marnością i gonitwą za wiatrem i nie daje żadnego pożytku pod słońcem” (Koh 2:10-11).. Dalej Salomon mówi w księdze Kaznodziei:

„I tak znienawidziłem życie” (2:17)

„Nawet w nocy moje serce nie zaznaje spokoju” (2:23).

„Dlatego uważałem zmarłych … za szczęśliwszych niż żywych” (4:2).

„Gdy bowiem to bogactwo przez zły traf przepada..” (5:13)

„Odkryłem, że bardziej gorzką niż śmierć jest kobieta, której serce jest pułapką i siecią, a ręce więzami” (7:26).

A teraz popatrz na Mojżesza: W wieku stu dwudziestu lat jego oczy były zdrowe i miał pełnię sił fizycznych, kiedy Bóg odwołał go do domu. Bóg osobiście zabrał ciało Mojżesza!

Oto Boże świadectwo zostawione dla ludzi odnośnie Mojżesza: „I nie powstał już w Izraelu prorok taki jak Mojżesz, z którym by Pan obcował tak bezpośrednio, przez wszystkie znaki i cuda, dla których posłał go Pan, aby je czynił w ziemi egipskiej nad faraonem” (Pwt 34:10-11).

Warto być posłusznym!
 

Download PDF