WOLĘ JEZUSA | World Challenge

WOLĘ JEZUSA

Gary WilkersonJanuary 26, 2015

Oto obietnica wszystkich obietnic: „Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę” (Hbr 13:5). Ta obietnica, to po prostu J-E-Z-U-S. Jezus jest moją obietnicą i rdzeniem wszystkich moich obietnic.

To tak, jak w starej pieśni, WOLĘ JEZUSA

     Wolę Jezusa, niż srebro czy złoto
     Wolę Jezusa, niż ogromne bogactwa
     Wolę Jezusa, niż domy i pola
     Wolę być prowadzony Jego przebitą dłonią.

Wolę Jezusa! Jeżeli docenimy centralne i jedyne przekonanie duszy, że obietnice Boże są zawarte w Jezusie, to wszystko inne traci znaczenie. Nic nie może się równać z tą jedną obietnicą! Jeżeli masz Jezusa, to reakcja na wszystkie inne Jego obietnice będzie, „To dobrze! Ja w to wierzę. Dzięki Ci Panie. Dziękuję, że pozwalasz mi pić z tego kielicha.” Wszystko blednie w porównaniu z faktem, że poznałem Jego, że mogę z Nim chodzić i kochać Go. Obecność Jezusa jest kluczowa, lepsza niż jakakolwiek inna obietnica, jaką ktokolwiek z nas mógłby otrzymać, a On jest dostępny, jeżeli poprosimy. On mówi, „Wzywaj Mojego imienia, a Ja przyjdę.”

Jeżeli tylko przyjdziesz do Jezusa, On oświeci twoje życie, stanie się twoim pierwszym i wszystkim. Ludzie, którzy mają uwagę skierowaną na Jezusa Chrystusa, to ludzie, których widzę, jako chodzących w pełni ich obietnic. A ludzie, którzy tracą z pola widzenia Jezusa i zaczynają podkreślać obietnice bardziej, niż Jezusa, zaczynają mieć problemy. Zaczynają dryfować i ich podróż zatrzymuje się, ponieważ nie znajdują pełni życia, która jest w Jezusie Chrystusie.

Pragnę dla was wielu rzeczy, bo was kocham Pragnę dla was służby, która przekroczy wasze najśmielsze marzenia.

Jak mówi Biblia, „Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane” (Mt 6:33).
 

Download PDF