ZACIEKŁA WALKA WIARY | World Challenge

ZACIEKŁA WALKA WIARY

David WilkersonMarch 24, 2015

Kochani, jesteśmy w stanie zaciekłej walki, która jest walką na śmierć i życie o naszą wiarę. Szatan postanowił rozbić i zniszczyć wiarę Bożych wybranych i czym mocniejsza twoja wiara, tym większy będzie jego atak.

Kiedy wiara jest rozbita lub utracona, wierzący staje się słaby i zwraca się do bałwochwalstwa i bezbożności.. Paweł ostrzega, że niektórzy odrzucili wiarę. Zobowiązał Tymoteusza, by staczał dobry bój, „zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze [ruina] (1 Tm 1:19).

Ostrzegał również Tymoteusza, „A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich” (1 Tm 4:1). Wraz z Tymoteuszem Paweł ostrzega kościół, że szatan będzie chciał podważyć wiarę niektórych. „którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych” (2 Tm 2:18).

Piotr dostał się pod zaciekły atak szatana przeciwko jego wierze. Jego wiara tak rozgniewała piekło, że diabeł prosił o pozwolenie, by go przesiać i zobaczyć, czy się ostoi. „Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja” (Łk 22:31-32).

Chrześcijanin z niezachwianą wiarą jest oznaczony, jako „wróg numer 1” w piekle, a powód jest taki: Przez wiarę i jej uwalnianą moc; królestwa są podbijane; rodzi się sprawiedliwość, wypełniane są obietnice Boże, zamykane są paszcze lwów, gaszony jest szatański ogień, a oni unikają ostrza miecza. Wierni ze słabych stają się odważni w walce i zmuszają armie diabła do ucieczki. Ci wierni wzbudzają umarłych i nie poddają się nawet w torturach. Zgadzają się znosić wyszydzanie, bicie, kamienowanie, a jeżeli są zamykani do więzień, oni śpiewają.

Wiara podtrzymuje tych, którzy ją posiadają!
 

Download PDF