Dumnezeul care este aproape

David Wilkerson (1931-2011)

Când Domnul Își are locuința în noi, El aduce cu Sine toată puterea și resursele Sale. Dintr-o dată, omul nostru lăuntric are acces la puterea, înțelepciunea, adevărul, pacea lui Dumnezeu, tot ceea ce avem nevoie pentru a trăi în biruință. Nu trebuie să strigăm la El să coboare la noi din cer. El este deja în noi. Pavel ne spune cât de puternici suntem în Hristos.

„Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, din care își trage numele orice familie, în ceruri și pe pământ, și-L rog ca, potrivit cu bogăția slavei Sale, să vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință; pentru ca, având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea; și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.” (Efeseni 3: 14-19)

Ce pasaj deosebit! Pavel enumeră doar câteva dintre comorile nemaipomenite pe care Domnul ni le-a pus la dispoziție. Într-adevăr, toate bogățiile lui Dumnezeu ne sunt disponibile în Hristos Isus.

Unii creștini au creat o imagine a unui Dumnezeu egocentric, a cărui singură plăcere este să primească laude. Fie ca acest lucru să nu se spună niciodată despre Domnul nostru, pentru că nu din acest motiv a venit să locuiască în noi. El a venit să ne arate că este un Dumnezeu care nu este departe de noi. Domnul vrea să știm că nu se află doar undeva în întinderea întunecată a universului. El nu vine să locuiască și apoi să părăsească viața noastră după cum vrea. Nu, El este foarte prezent în noi și niciodată nu Își lasă locuința din noi.

Acesta este modul în care Isus le-a putut spune ucenicilor Săi: „Aveți credință în Dumnezeu! Adevărat vă spun că, dacă va zice cineva muntelui acestuia: „Ridică-te și aruncă-te în mare!”, și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut.” (Marcu 11:22-23)

Când Tatăl Și-a așezat locuința în templul nostru, ne-a adus o putere în omul nostru lăuntric, o înrădăcinare profundă și un fundament în dragoste, precum și acces liber înaintea Sa, pentru a-I cere orice lucru. El a făcut toate lucrurile posibile prin puterea Sa divină care lucrează în noi.