Singura modalitate de a aduce roadă

Jim Cymbala

Rodul din Biblie poate însemna o mulțime de lucruri: poate însemna rodul Duhului, care este iubirea, bucuria, blândețea, bunătatea, dar poate însemna și rodul slujirii. După cum vedem în Noul Testament, anumiți bărbați din Cipru și din Cirene au mers la Antiohia, iar mâna Domnului era cu ei și mulțimile s-au întors către Domnul (vezi Fapte 11: 19-26).

Cum au făcut lucrul acestea, cu majoritatea Noului Testament nescris încă, fără clădiri publice disponibile pentru predicare, cu Cezar Caligula sau Cezar Nero care pretindea că este un zeu pe tron? Cum au făcut acest lucru fără să se plângă de cultură sau de mediu și cât de greu a fost cu toți acești zei păgâni? Totuși ei înaintau cu lucrarea.

Cu mult timp în urmă, când îmi făceam scuze pentru lipsa de roadă, Dumnezeu mi-a atins mintea și m-a dus la câteva realități importante. Singura modalitate de a aduce roade este împărtășirea Evangheliei lui Isus Hristos.

Cei mai mulți oameni au auzit de faimosul D.L. Moody, unul dintre cei mai mari evangheliști din secolul al XIX-lea, care a fost, de asemenea, responsabil pentru fondarea Institutului Biblic Moody. Cu patru ani înainte de a muri, Moody a scris o scrisoare fără majuscule sau semne de punctuație. Cuvintele au fost ortografiate greșit. El ar fi fost luat în râs și dar afară din clădire astăzi, cu accentul nostru pe oratorie și prezentare. Cu toate acestea, el a dat roade. Oamenii l-au auzit și s-au întors către Domnul.

Așa cum spune Scriptura: „Dacă rămâneți în Mine și dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereți orice veți vrea, și vi se va da. Dacă aduceți mult rod, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; și voi veți fi astfel ucenicii Mei” (Ioan 15: 7-8).

Lucrarea lui Dumnezeu este condusă de credință! „Cel neprihănit va trăi prin credință” (Hab. 2:4, Rom. 1:17). Noi doar trebuie să împărtășim Cuvântul pentru că atunci când facem acest lucru, Duhul vine, iar schimbarea este posibilă.

Nu amestecați acele vești pure și bune cu legalismul, cultura bisericească, propria noastră istețime sau adăugiri „creative” ca modalitate de a ne exprima propriile ego-uri. Va trebui să dăm un răspuns într-o zi pentru calitatea lucrării noastre (vezi 2 Cor. 13:5-7). Cine ne va măsura? Nu colegii noștri! Vom fi măsurați de Cuvântul lui Dumnezeu.

Suntem chemați să fim ambasadori, iar ambasadorii transmit doar mesajul pe care li s-a spus să îl transmită. Nici mai mult, nici mai puțin.

Jim Cymbala a început lucrarea Brooklyn Tabernacle cu mai puțin de douăzeci de membri într-o clădire mică și modestă într-o parte dificilă a orașului. Este originar din Brooklyn și este prieten de multă vreme al lui David și Gary Wilkerson.