ŽÁDNÝ ČAS NA ODPOČINEK | World Challenge

ŽÁDNÝ ČAS NA ODPOČINEK

David WilkersonApril 7, 2015

Někteří z vás, kteří čtete toto zamyšlení jste si vzali dovolenou od „bojování dobrého boje.“ Máte unavené srdce a sami sobě jste řekli: „Musím polevit nebo se zblázním! Nebudu Pána milovat o nic méně a zůstanu věrný. Ale musím dělat to, co mně říká mé srdce a to mi říká, že mám odpočívat.“

Moji milí, vaše načasování nemohlo být horší! Duchovní odpočinek nebo liknavost je poslední jaro v ďáblově pasti. Vybíráte si půlnoc na to, abyste jeli na dovolenou. „Víte také, jaký je čas, že už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je naše záchrana blíže, než když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla“ (Římanům
13;11-12).

Když už dávno v minulosti byla napsána tato slova - noc pokročila a den Páně se přiblížil - pak o co blíže musí být nyní! V tomto válečném konfliktu posledního času není možné odpočívat. „Buďte střízlivý a bděte! Váš protivník ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil: buďte pevní ve víře“ (1 Petrova 5:8-9). Ďábel nebude odpočívat; naopak ještě horlivěji se bude snažit. Nemůžeme si dovolit spát!

Napříč celým Novým zákonem nás Bůh volá, abychom byli bdělí a ostražití a abychom si oblékli plnou zbroj. Nemáme spát jako ti ostatní, ale máme vyhlížet a směřovat ke dni našeho Pána.

Odpočívejte v této válce a zemřete. Odpočívejte a budete chyceni v ďáblově pasti. Toto volání k odpočinku vychází přímo z pekla! Je to svůdné volání samotného satana. Jste varováni, je nejvyšší čas se probudit.

„Chraň mě před těmi, kdo mi nastražili osidlo, před léčkami činitelů nepravosti“ (Žalm 141:9).

 

Download PDF