BŮH MNE NIKDY NENECHAL NA HOLIČKÁCH | World Challenge

BŮH MNE NIKDY NENECHAL NA HOLIČKÁCH

Nicky CruzFebruary 21, 2015

Toužíš dělat velké věci pro Boha - sloužit Mu a milovat Jej až do posledního dechu? Chceš, aby Bůh pro tebe naplánoval skvělou budoucnost?

Pak se přestaň snažit ze své síly. Nesnaž se dát směr svému životu a pak prosit Boha, aby to požehnal. Namísto toho trav čas tím, že Jej budeš poznávat. Uč se slunit v Jeho přítomnosti. Bezstarostně Jej uctívej. Chval Jej a miluj Jej z hloubi své duše. Buď mu poslušný, dokonce i v nejmenších detailech. Modli se a rozjímej nad Jeho slovem. Užívej si krásu stvoření!

Uč se mít srdce nastavené na Boha, a On si toho všimne.

Je tady jedna pravda, kterou si můžeš být jistý: Bůh má smlouvu připravenou právě pro Tebe. Zvláštní plán a záměr pro tvoji budoucnost, dal si jej stranou. A je mnohem slavnější, než by jsi si dokázal sám představit. Pokud jej nevložil do tvého srdce, pak je tomu tak proto, že ještě nejsi připravený. Čeká na tebe. Vyhlíží. Touží svůj plán sdílet s tebou a pomůže ti jej uchopit.

Když mi bylo čerstvě dvacet let, byl jsem zmatený ohledně své budoucnosti a vůbec jsem si nedokázal představit plány, které Bůh měl připravené pro můj život. Byl jsem pouze mladý muž zamilovaný do Ježíše a toužil jsem strávit zbytek svých dní v Jeho přítomnosti. Neměl jsem ani páru o tom, že by Bůh pro mne měl připravenou nějakou dohodu, do které bych měl vstoupit. Ani mne nenapadlo, že by On se mnou mohl mít tak velký záměr.

V té době jsem si vůbec nedokázal představit sám sebe jako evangelistu. Byl jsem mladý a nepřipravený. Neměl jsem žádné schopnosti, které by mne vedly k přemýšlení o tom, že bych mohl kázat před publikem. Moje znalost Bible byla nezralá a omezená. Měl jsem silný přízvuk a choval jsem se trapně. Byl jsem dítě ulice a to bylo všechno, co jsem měl.

Ale miloval jsem vášnivě Ježíše a byl jsem odhodlaný poslechnout bez ohledu na to, co by Bůh po mně mohl chtít. A tak jsem uchopil Jeho záměr pro můj život, den po dni, měsíc po měsíci. Dal jsem ze sebe všechno, abych zůstal věrný. A Bůh mne nikdy nenechal na holičkách!

 

 

Nicky Cruz, mezinárodně známý evangelista a plodný autor, který se obrátil k Ježíši Kristu od života v nenávisti a zločinnosti poté, co potkal v roce 1958 v New Yorku Davida Wilkersona. Příběh o jeho dramatickém obrácení poprvé zazněl v knize Davida Wilkersona Dýka a kříž a pak jej později popsal sám Nicky ve svém bestselleru Utíkej, malý, utíkej.

Download PDF