BŮH UDĚLÁ NEMOŽNÉ | World Challenge

BŮH UDĚLÁ NEMOŽNÉ

David WilkersonApril 23, 2015

Bůh může jediným slovem přivést znovu k životu vše, co je v našich životech mrtvé. Máte finanční problémy, nejste schopni platit účty? Pánovi učedníci na tom byli podobně – a On jejich situaci nadpřirozeně vyřešil.

Když se přiblížil čas výběru daní, Kristus s učedníky neměli potřebnou částku na zaplacení. Jak Pán situaci vyřešil? Poslal Petra chytat ryby. Ježíš mu řekl, že v ústech první ryby, kterou chytí, najde minci a tou zaplatí daň. „Jdi k jezeru a nahoď udici. V ústech první chycené ryby najdeš peníz. Ten vezmi a dej jim ho za mě i za sebe“ (Matouš 17, 27).

Umím si představit, co si asi Petr pomyslel: „Peníze na daň v rybí tlamě? To musím vidět. Celý život jsem rybářem a viděl jsem v útrobách ryb různé věci – červy, háčky, chaluhy. Ale nikdy jsem tam neviděl peníze.“ A přesto, když Petr rybu vytáhl, otevřel jí ústa a našel v ní lesklou minci. Hodnota stačila na zaplacení daně, přesně jak Ježíš řekl.

Proč Duch svatý vedl ty, kdo psali evangelia, aby tuto příhodu zapsali? A proč se Ježíš rozhodl, že vyřeší jejich situaci zázrakem? Proč prostě neuspořádal sbírku nebo neposlal učedníky do práce, aby si na daň vydělali?

Věřím, že Ježíš jednal nadpřirozeně, protože chtěl svým dětem ukázat, že pro nás udělá nemožné. Dokáže vyřešit všechny finanční problémy, každou rodinnou krizi, sebevětší nouzi.

Chtěl, abychom věděli, že je to ten samý Bůh, který nakrmil Eliáše chlebem, který přinesli havrani. Nasytil pětitisícový (Marek 6, 34-44) a čtyřtisícový zástup (Marek 8, 1-9) pár rybami a několika bochníky chleba. Ví, že v určitých momentech v našem životě pomůže jedině zázrak. A chce nás ujistit, že pro nás udělá nemožné, v každé situaci!

Download PDF