BOLEST, KTEROU ZPŮSOBUJE POKRYTECTVÍ | World Challenge

BOLEST, KTEROU ZPŮSOBUJE POKRYTECTVÍ

Nicky CruzMarch 21, 2015

Nikdy nepochopím, jak někteří lidé mohou prohlašovat Ježíše za svého Spasitele a přitom žít, jako kdyby nikdy nezakusili Jeho spasitelnou milost. Jak mohou žádat Boha, aby je vykoupil, zatímco žijí životy bez pokání. Jak mohou říkat, že znají Krista, zatímco jejich skutky jasně ukazují, že o Něm nic nevědí.

Tento druh lidí dělá v království více škody, než by satan kdy mohl doufat, že způsobí sám. Jsou největšími spojenci nepřítele ve světě, který už teď hledá způsoby, jak slevit z Kristových požadavků. Pavel nám říká: "A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé." (Ř 12:2, ČSP) Už příliš dlouho se křesťané přizpůsobovali cestám světa. Dovolili jsme světu, aby na nás nejenom působil, ale úplně nás nakazil. Aby převzal naše srdce a mysli a držel nás v otroctví hříchu, dokonce i když přesvědčujeme sami sebe, že jsme volní.

Ale Ježíš zaslibuje, že vnese proměnu do našich srdcí a myslí, obnoví nás, změní způsob, jak myslíme, jednáme, žijeme. Pokud jsme Mu nedovolili, aby to udělal, ve skutečnosti jsme Jej nikdy nepřijali.

"Stvoř mi čisté srdce, ó Bože!," napsal David, "Obnov v mém nitru pevného ducha!" (Žalm 51:12) Tato slova by měla ztělesňovat touhu každého Kristova následovníka. Měla by být naší každodenní modlitbou. Prosit Boha o nové srdce a novou mysl, naléhavě žádat o čistý život, usilovat v každé chvíli o více milosrdenství, milosti a nevinnosti. Být více jako Ježíš každý jeden den.

Když se na nás svět dívá, tehdy to, co uvidí, určí jejich vidění Boha. Zformuje, jak budou vnímat nebeského Tatínka a co si o Něm budou myslet, jak se jim podaří pochopit Jeho dobrotu a milost. Jsme velvyslanci Božího království ve ztraceném a padlém světě. A naše skutky, jak dobré, tak i ty špatné, budou přímo odrážet Boha.

 

Nicky Cruz, mezinárodně známý evangelista a plodný autor, který se obrátil k Ježíši Kristu od života v nenávisti a zločinnosti poté, co potkal v roce 1958 v New Yorku Davida Wilkersona. Příběh o jeho dramatickém obrácení poprvé zazněl v knize Davida Wilkersona Dýka a kříž a pak jej později popsal sám Nicky ve svém bestselleru Utíkej, malý, utíkej.

 

Download PDF