HLAD PO BOŽÍM SLOVĚ | World Challenge

HLAD PO BOŽÍM SLOVĚ

David WilkersonMay 12, 2015

„Radost z Hospodina bude vaší záštitou.“ (Nehemjáš 8:10) V době, kdy byla tato slova řečena, se Izraelci zrovna vrátili ze zajetí v Babyloně. Pod vedením Ezdráše a Nehemjáše izraelský lid znovu postavil jeruzalémské rozpadlé hradby. A nyní měli zálusk na obnovení Chrámu a návrat národa.

Nehemjáš svolal výjimečné zasedání u městské Vodní brány uvnitř jeruzalémských obnovených hradeb. „Všechen lid se shromáždil jednomyslně na prostranství před Vodní branou…“ (Nehemjáš 8:1) Nějakých 42 360 Izraelců bylo k dispozici pro toto setkání. Vedle nich stálo 7300 služebníků, včetně 245 zpěváků. Dohromady to dělalo asi 50 000 lidí pohromadě.

Nejprve přišlo kázání Božího Slova. Písmo říká, že lidé po Něm byli hladoví: „…vyzvali znalce Zákona Ezdráše, aby přinesl knihu Mojžíšova zákona…Kněz Ezdráš tedy přinesl Zákon před shromáždění mužů i žen, všech, kteří byli schopni rozumět, aby jej slyšeli…“ (Nehemjáš 8:1-2)

Tito lidé nepotřebovali, aby si k nim Boží Slovo razilo cestu. Vytvořila se mezi nimi shoda po hladu a oni byli plně připraveni podrobit se autoritě Jeho Slova. Chtěli jím být ovládnuti, chtěli, abych se jejich životy přizpůsobily Jeho pravdě.

S úžasem Ezdráš kázal tomuto lidu asi pět nebo šest hodin – „od svítání až do poledne“ (8:3). Nikdo nesledoval čas. „Všechen lid pozorně naslouchal slovům z knihy Zákona.“ (8:3) Tito lidé byli zcela uchváceni Božím Slovem.

Jaká neuvěřitelná scéna! Dnes zkrátka není možné v Americe spatřit takovou věc. Avšak, já ti říkám, opravdová obnova nikdy nemůže nastat bez tohoto všeho – konzumujícího hladu po Božím Slovu. Vskutku, když se Boží lid stane unavený slýcháním Jeho Slova, začíná duchovní smrt – a radost Páně odchází.
 

Download PDF