JÁ BYCH RADĚJI JEŽÍŠE | World Challenge

JÁ BYCH RADĚJI JEŽÍŠE

Gary WilkersonJanuary 26, 2015

Zde je zaslíbení všech zaslíbení: "Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu." (Židům 13:5, EP). Toto zaslíbení je jednoduše J E Ž Í Š. Ježíš je mým zaslíbením a jádrem všech mých zaslíbení.

Je to jako ve staré písni, která se jmenuje JÁ BYCH RADĚJI JEŽÍŠE.

     Já bych raději Ježíše než stříbro nebo zlato;
     Já bych raději patřil Jemu než měl nevýslovné bohatství;
     Já bych raději Ježíše než domy nebo polnosti;
     Já bych raději byl veden Jeho hřebem probodnutou rukou.

Já bych raději Ježíše! Když pochopíme tu ústřední, jedinou pravdu a ve své duši získáme hluboké přesvědčení, že všechna zaslíbení jsou zosobněna v Ježíši, tak všechno ostatní ztrácí na významu! Nic se nemůže rovnat tomuto zaslíbení! Když máš Ježíše, tak odpověď na všechna Jeho ostatní zaslíbení je "To je dobře. Věřím tomu. Děkuji Ti, Pane. Děkuji, že mohu pít z tohoto kalicha." Všechno bledne ve srovnání se skutečností, že se znám s Ním. Mám jít s Ním. Mám mít milostný vztah s Ním. Ježíšova přítomnost je ústřední, lepší než jakékoli zaslíbení, které kdokoli z nás mohl kdy mít. On je tady, aby jsi se Ho mohl na cokoli zeptat. On říká "Zavolej mé jméno a já přijdu."

Jestli přijdeš k Ježíši, On začne být vidět ve tvém životě. Získá prvenství a bude ti vším. Lidé, kteří mají toto ústřední zaměření na Ježíše jsou těmi, které vidím chodit v plnosti zaslíbení pro jejich životy. A lidé, kteří přestanou mít zrak upřený na Ježíše, kteří začnou klást větší důraz na různá zaslíbení než na Ježíše, začnou bojovat. Začnou žít bez cíle a jejich cesta životem ustrne na mrtvém bodě. Je to proto, že nenacházejí plnost života, kterou lze nalézt pouze v Ježíši Kristu.

Velmi toužím po mnoha věcech pro vás, protože vás miluji. Toužím pro vás po službě, která bude přesahovat vaše nejdivočejší sny.

Jak říká Bible: "Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno." (Matouš 6:33, ČSP)
 

Download PDF