KDYŽ SE SVĚT HROUTÍ | World Challenge

KDYŽ SE SVĚT HROUTÍ

David WilkersonJanuary 7, 2015

V dnešní době se mnoho křesťanů utíká schovat před přibývajícími problémy. Takzvaní proroci nabízejí lidem svá bezpečná útočiště. Křesťanští židé dostávají rady, aby před finanční krizí, která se v Americe očekává, utekli do Izraele.

Vím, kde chci být, když se svět hroutí. Až padne finanční trh, chci se vrátit na Wall Street, kde jsem byl i během krachu 19. října 1987. Chci tam být jako Enoch dnešní doby. Chci kráčet a rozmlouvat s Bohem beze strachu coby klidný a odvážný svědek – a kázat Ježíše národu, jehož svět se zhroutil.

Ježíš řekl: „Běžte!“, ne „Schovejte se!“. Chci být tam, kde je Duch svatý, a můžete si být jistí, že On bude při bitvě v přední linii a bude k sobě volat ustarané a vystrašené.

Enoch viděl tento svět jako bezbožný. Jeho vlastní kultura byla zkažená, ale ani když se díval na celou historii až po úplně poslední dny, nemohl říct nic než: „Bezbožnost! Bezbožnost!“ Enoch, ze sedmé generace od Adama, prorokoval: „Hle, Pán přichází s nesčíslnými tisíci svých svatých, aby soudil všechny lidi a každého usvědčil ze všech jejich bezbožných skutků, které bezbožně páchali, a kvůli všem tvrdým slovům, která ti bezbožní hříšníci proti němu mluvili“ (List Judův 14 – 15).

Kráčíte s Pánem? Pak vám musí svět připadat stejný jako Enochovi: bezbožný, plný ducha antikrista a tvrdých slov vůči vašemu Bohu. Jak můžete být součástí něčeho, co je bezbožné? Jak se můžete spolčovat s těmi, které přichází odsoudit? Přijde s deseti tisíci svých svatých, aby soudil hříšný, ztracený svět. Na čí straně stojíte vy?

Pokud chodíte ruku v ruce s Pánem, nasloucháte Mu, mluvíte s Ním, pak musíte tenhle bezbožný svět nenávidět. Zastanete se Ho před těmi, kteří proti Němu mluví. Uslyšíte, jak říká: „Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se mým nepřítelem“ (viz Jakub 4, 4).
 

Download PDF