MIMOŘÁDNÁ VÍRA | World Challenge

MIMOŘÁDNÁ VÍRA

Gary WilkersonFebruary 16, 2015

Vnímáš, že Bůh se chystá způsobit něco báječného ve tvém životě? Mluví právě ke tvému srdci: „Připravil jsem pro tebe něco zvláštního. Začínáš se mnou vstupovat na stezku, kterou jsi nikdy předtím neznal.“ Možná už byl tvůj život Bohem mocně požehnán. Nyní ti však Duch svatý říká, že Jeho slib má dojít celkového naplnění – a to tě uchvátí.

Pokud bys mohl takto popsat svůj život, který nyní žiješ, mohu ti říci s autoritou Písma: Připrav se prozkoumat tvé srdce.

Nyní si pohovořme o tom, co nazývám prožitím „bláznivé víry“. Bláznivá víra, bez ohledu na to, jak dobré věci prožíváš už nyní, je to nejlepší, co tě teprve čeká. Je to víra, která říká: „Čím více toužíme a děláme velké věci pro Boží království, tím větší jsou Jeho plány.“ Co Pán udělal za krátkou existenci církve, překonalo má nejodvážnější očekávání. Neuběhl ani jeden týden, ve kterém by někdo neodevzdal svůj život Ježíši – bylo to mnohonásobně více lidí. Kdykoliv roznášíme jídlo chudým, mnoho z nich se ptá: „Proč to děláte?“ My odpovídáme: „To dělá Ježíš,“ a oni Mu odevzdají své životy.

Je to opravdu zázrak. V několika málo uplynulých letech mnohonásobně stoupla návštěvnost naší církve. Z těch, kteří nově uvěřili se rychle stávají věrní učedníci, kteří rostou ve své známosti Boha. Jsou na cestě k cíli stát se opravdu oddanými misionáři pro Ježíše, ať je povede kamkoliv.

Bůh nepřekračuje pouze naše očekávání, On nám ukazuje jaká jsou Jeho očekávání a je báječné to vidět. Pořád je čtvrt milionů lidí v našem okolí, kteří jsou sami a neznají Krista a tak nás Pán pohnul, abychom zde založili dvě nové církve. Jedna z nich měla být založena v problémové oblasti města. Stále více mne udivují Boží velké skutky.

A zde je to nejbláznivější: Věřím, že větší věci teprve přijdou.

„Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme.“ (Židům 11:1)
 

Download PDF