NA STRANĚ VÍRY | World Challenge

NA STRANĚ VÍRY

David WilkersonJanuary 27, 2015

Jaká hrozná scéna se udála v Jairově domě! Jair byl ve dnech Ježíše jedním z předních mužů v synagoze. Když zemřela jeho dcera, lidé byli zmatení, pochybovaní, měli strach a naříkali.

V Markovi 5:38-40 čteme: „Když přišli do domu představeného synagogy, spatřil (Ježíš) velký rozruch, pláč a kvílení. Vešel dovnitř a řekl jim: „Proč ten rozruch a pláč? Dítě neumřelo, ale spí.“ Oni se mu posmívali.

Moji milí, dovolte mně vám říci, proč máte ve svých životech tolik rozruchu, truchlení a naříkání. Je to proto, že nevěříte, že Ježíš může vzkřísit něco, co je mrtvé. Nevěříte, že On ví, co dělá. Nevěříte, že má životodárný plán. Myslíte si, že On přichází pozdě a věci zašly příliš daleko? Nemůžete věřit tomu, že Ježíš stále pracuje –i když vy jste to už vzdali?

Mám ve svém svědomí také trochu stejné viny, kterou měli tamti posměvači. Také naříkáme k Bohu v našich problémech a požadujeme, aby nám odpověděl dříve než bude pozdě. Pakliže odpověď ihned nepřichází, stávají se z nás truchlící lidé. Třeseme se před mocí satana, jako by démoni získali vítězství – jakoby Ježíš prohrál a satan zvítězil!

Toto se často vyvíjí od špatného k horšímu a my nakonec řekneme: „Tak už je to vyřízené, je příliš pozdě. Pán to nevyřeší – ať z toho nebo jiného důvodu Pán nevyřeší tuto situaci.“

Nestačí Ho milovat, sloužit Mu a uctívat Jej jen do bodu beznaděje. Proč mu nedůvěřovat tehdy, když všechna naděje pominula? Když to vypadá, jako bys nikdy nedostal zaměstnání? Nebo když se kupí mnoho jiných nevyřešených věcí – když to z lidského hlediska vypadá, že není možné pokračovat?

Kdyby Ježíš přišel do tvé současné situace, co by našel? Jak bys na Něj reagoval? Stále bys truchlil? Bylo by tvé srdce stále ve zmatku? Mám naději, že bys mu řekl, „Hospodine, vypadá to beznadějně. Málem bych to vzdal, ale ty jsi stejný dnes jako jsi byl i tehdy v domě Jaira. Teď můžeš přenést život ze smrti do života a uzdravit každý problém.“
 

Download PDF