NEDOSTATEK VÍTĚZSTVÍ | World Challenge

NEDOSTATEK VÍTĚZSTVÍ

David WilkersonJanuary 13, 2015

Je jednou z největších tragédií současné generace – a nevýslovným Božím zármutkem– že tolik křesťanů není opravdově šťastných! Nedostatek vítězství v Kristu je otřesný! Tolik křesťanů je horkých, a pak náhle ochladnou. Jeden týden jsou nahoře a další týden jsou dole. Nedokáží se vypořádat se strachem. Deprese je válcuje jako parní válec.

Mnohá manželství jsou zároveň horká a chladná. Jeden den je to mezi manžely dobré a hned druhý den je to mizerné. Některé dny spolu ani nemluví. Myslí si: „No, takhle má manželství fungovat. Nelze přece očekávat, že po celou dobu budete mít mezi sebou lásku a budete šťastní!“

Pavel varuje křesťany, kteří se potřebují „vzpamatovat z ďáblových nástrah, do kterých se dali polapit, když podlehli jeho vůli“ (2. Timoteus 2:26). To dokonale popisuje stav mnoha křesťanů. Satan hýbe jejich životy sem a tam podle vlastní vůle! Nemají žádnou sílu ani moc ho u dveří svého srdce zastavit.

Někteří z vás, kdo čtete tyto řádky, mohou být lapeni do ďáblovy léčky. Pavel řekl, že se tak stalo, protože odporují (viz 2. Timoteus 2:25). „Odporovat“ znamená, že vytvořili podmínky pro chycení do pasti. Odmítají Boží cestu spásy a vítězství. Odporovali jeho cestě – a stanovili si vlastní. Proto jsou chyceni do pasti!

Tolik jich nezná vítězství v Kristu. Proto Ježíš zemřel? Aby vychoval děti, které jsou pod mocí ďáblovy vůle? „Dej své srdce Ježíši, ale svou vůli ďáblu.“ Je toto snad křesťanské svědectví světu? Nikdy!

Můžete svádět své neštěstí na chatrné zdraví, nedorozumění, bezcitného druha, šéfa či přítele. Skutečně to můžete svádět na cokoli. Ale pravdou je, že pro křesťana neexistuje výmluva, která by obhájila, že žije jako ďáblův otrok. Jestliže ďábel hraje na tvé city a ty se cítíš hůře, nikoli lépe, jestliže tvůj problém narůstá, jestliže roste strach a vytrácí se radost, usazuje se smutek, to znamená, že jsi v duši zajat nepřítelem a on tebou manipuluje!

Musíš rozpoznat past, ve které jsi uvízl a hledat vyproštění. Jestliže sloužíš Pánu déle než pár měsíců, měl bys denně růst v milosti a v poznání Ježíše. Tvá duchovní vítězství by měla být příjemná. Měl bys mít jistotu Boží neustálé přítomnosti.
 

Download PDF