NEKONEČNÝ BOJ | World Challenge

NEKONEČNÝ BOJ

Gary WilkersonMarch 9, 2015

Proč nám připadá, že donekonečna bojujeme? Napadá mne kreslený vtip, kde sedí ďábel na jednom rameni a anděl na druhém a oba zápasí o naši pozornost. Pravda, jsme vtaženi do boje, ale trochu jinak. Pavel neprožívá žádné dramatické hnutí mysli když hovoří o našem skutečném vnitřním rozporu v Římanům: „Víme, že zákon je svatý – já však jsem hříšný, hříchu zaprodán. Nepoznávám se ve svých skutcích; vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. … Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro“ (Římanům 7:14-15, 18).

Pavel realisticky popisuje svůj stav: „Jsem hříšný. Stále činím zlo. Nepřebývá ve mně dobro.“ Je to Pavlův zásadní popis křesťanova života? Chce nám snad sdělit, že po všechny své dny budeme naplněni tímto rozporem? Tak to není!

A přesto Pavel dále trvá na svém: „Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím; když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl, a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti?“ (Římanům 7:21-24).

Mnozí křesťané se zde zastaví a řeknou: „To jsem celý já – jsem spasen, ale můj život je ubohý. Neexistuje žádný způsob, jak by si mě Bůh mohl použít. Každou hodinu, kdy nespím, trávím pouze bojem se hříchem.“ Problém tkví v tom, že tito křesťané nevědí, kým jsou v Kristu, a přesně na to ukazuje Pavel. Vykresluje obraz našeho dilema, popisuje náš ubohý stav a ptá se: „Existuje nějaká cesta, jak z toho ven? Jak od toho mohu být osvobozen? Svou vlastní silou to nedokážu.“

Potom, v jednom z nejúžasnějších oddílů zapsaných v Písmu, nám Pavel poskytuje Boží odpověď ohledně našeho lidského stavu: „Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho! … Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti“ (7:25, 8:1-2).

V tobě působí nový zákon – protože ve městě je nový šerif! Ježíš, ten nový šerif, vyprázdnil tvého marností opotřebovaného , zkorumpovaného - „starého člověka“ propadajícího hříchu. Již nežiješ pod zákonem hříchu a smrti, protože „zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, tě osvobodil.“
 

Download PDF