NEZASEKNĚTE SE V BABYLÓNĚ! | World Challenge

NEZASEKNĚTE SE V BABYLÓNĚ!

David WilkersonMarch 20, 2015

Babylon se hroutí! Tento hamižný a sobecký svět točící se kolem obchodu se řítí do propasti. „Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy“ (Zjevení 18:4).

Zvykli jsme si na tento styl života v Babylóně a zapomněli jsme na prostou, základní pravdu. Píše se o ní ve Zjevení 18:3, kde se zmiňuje „přepychový život“ a „bohatnutí kupců“.

Není nic špatného na tom, že obchodníci bohatnou. Ale Babylon představuje ducha chamtivosti – ducha velice mocného a ďábelského, který říká: „Na lidech nezáleží. Jediné, na čem záleží, je velikost zisku na účetním výkazu!“

V Soudný den budou obchodníci naříkat. Ne ale kvůli těm mnohým, kdo budou hořet v pekle, nýbrž kvůli tomu, že skončí jejich obchodní podnikání. Wall Street se nazývá národním „chamtivým kapitálem“, ale tento duch hamižnosti se vyskytuje po celém světě. Zachvacuje celou společnost – včetně Církve!

Svatý Duch říká: „Nenechte kupce bohatnout díky vaší chamtivosti. Nenechte se strhnout utrácením a zadlužováním. Kroťte své touhy. Už je toho dost! Vystupte z babylonského koloběhu hamižnosti. Setřeste ze sebe tohoto ducha, který baží po stále větším a větším bohatství! Nepodílejte se na hříchu Babylónu, který nenasytně nakupuje a nakupuje.“

Jak je to úžasné: Ježíš chce, abych byl s Ním! Ode dne, kdy opustil Zemi, se chystá na můj příchod, až se setkáme v nebi. Děkujme za to Bohu! Ježíš řekl: „Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já“ (Jan 14:2-3).

Takováto láska mi dodává sílu. Ježíš mi připravuje místo v nebi – a já se připravuji na setkání s Ním!
 

Download PDF