NOVÁ BUDOUCNOST

Nicky Cruz

Když jsem se poprvé odevzdal Bohu, nemohl jsem mu dát nic jiného, než své srdce. Byl jsem domýšlivý a sociálně vyloučený gangster. Dítě z ulic.

Šel jsem na biblickou školu do Kalifornie, abych napřímil svůj život a abych se dostal pryč z New Yorku a z života gangu. I když jsem byl na biblické škole, nikdy jsem se nechtěl stát kazatelem nebo evangelistou. Nedovedl jsem si představit, že by mě Bůh mohl povolat do takové služby, protože jsem měl silný hispánský přízvuk. Ve skutečnosti jsem si nedovedl představit, že by mě On mohl k čemukoliv použít. Co na mně bylo dobrého? Co jsem mohl udělat pro Boha? Byl jsem zmaten a ztracen.

Jednu noc jsem byl ve svém pokoji a cítil jsem se více ztracený, než kdy předtím. Ležel jsem na podlaze na zádech, díval jsem se do stropu a začal jsem se modlit, „Bože, proč musím tak moc trpět? Co chceš, abych dělal? Miluji Tě, Bože, ale nevím co ode mě chceš! Prosím, dej mi směr a smysl mého života a dej mi pokoj. Prosím, ukaž mně, co po mně žádáš!“

Čtyři hodiny jsem ležel na podlaze a naléhavě jsem žádal Boha, aby prolomil Své mlčení. Najednou jsem pocítil ve své duši úžasný klid. Uchvátilo mě to jako vlna. Zavřel jsem oči a zhluboka se nadechl. Cítil jsem Boží přítomnost a vnímal jsem, jak mluví do mého srdce.„Nicky“, řekl mi „můj synu, neboj se. Nezapomněl jsem na tebe. Na toto místo jsem tě přivedl z určitého důvodu.. Oddělil jsem tě od tvých přátel a tvé minulosti a nyní ti dávám novou budoucnost. Nicky, mám pro tebe své plány. Potřebuji, abys mi důvěřoval. Vyzdvihnu tě jako evangelistu. Použiji tě, abys jsi se dotýkal životů mladých lidí. Ale potřebuješ k tomu mít víru. Nikdy tě neopustím. Budu vždy zde po tvém boku.“

Řekl jsem Bohu, jak moc Ho miluji a jak moc Mu chci sloužit. A čím více jsem mluvil, tím více jsem cítil, že mně On říká: „Jen mi důvěřuj, Nicky. Zůstaň věrný a já ti ukážu, co chci, abys dělal. Je potřeba, abys Mě poslouchal a následoval, když tě vedu.

 

Nicky Cruz, mezinárodně známý evangelista a plodný autor, který se obrátil k Ježíši Kristu od života v nenávisti a zločinnosti poté, co potkal v roce 1958 v New Yorku Davida Wilkersona. Příběh o jeho dramatickém obrácení poprvé zazněl v knize Davida Wilkersona Dýka a kříž a pak jej později popsal sám Nicky ve svém bestselleru Utíkej, malý, utíkej.