ODBOČKY OD JEHO PLÁNU | World Challenge

ODBOČKY OD JEHO PLÁNU

Nicky CruzApril 18, 2015

Opravdu Bohu vadí, že odbočujeme z cesty, kterou pro nás připravil?

Mnozí by se se mnou o tuhle věc mohli přít, ale jsem přesvědčený, že Bůh má pro každého z nás stranou specifickou úlohu. Dal nám výjimečné dary, talenty a touhy, a vytvořil pro nás individuální smlouvu, která je v souladu s těmito dary. "Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok." Bůh nám toto řekl skrze proroka Jeremiáše. (Jeremiáš 29:11a) Nic není ponecháno náhodě, pokud jde o Boha. Dlouho předtím, než nás stvořil, On sám věděl, co chce, abychom vykonali. Znal lidi, které chtěl, abychom zasáhli my a znal i ty, které chtěl postavit do našeho života, aby se dotkl nás. Ty a já jsme byli stvořeni pro určitý záměr a Boží dokonalý plán pro nás je, abychom tento záměr přijali.

Všichni odbočujeme od Božího plánu a budeme to dělat až do dne své smrti. Bůh je stejně tak trpělivý jako věrný. Ale o kolik lepší by byly naše životy, kdybychom každý den usilovali udržet směr, který pro nás Bůh připravil? Kolika lidem bychom mohli požehnat, kdybychom dovolili Bohu, aby skrze nás pracoval každý den? O kolik více bychom byli efektivní v životě i ve službě, kdybychom se naučili nechat Boha, aby stanovil náš rozvrh?

Doposud si nejsem jistý, proč se Bůh rozhodl vzít mne, mladého křesťana, a vytvořit ze mne evangelistu. Ale toto je plán, který pro mne přichystal a tak jej žiji nejlépe, jak umím.

A co ty? Přijal jsi plán, který Bůh pro tebe připravil? Zahlédl jsi Jeho záměr pro svůj život a pak se zařídil tak, aby jsi ho naplnil? Anebo žiješ svůj život tím způsobem, že děláš jednu odbočku za druhou?

To je otázka, kterou by měl položit každý z nás a zároveň otázka, na kterou Bůh čeká proto, aby na ni odpověděl.

 

 

Nicky Cruz, mezinárodně známý evangelista a plodný autor, který se obrátil k Ježíši Kristu od života v nenávisti a zločinnosti poté, co potkal v roce 1958 v New Yorku Davida Wilkersona. Příběh o jeho dramatickém obrácení poprvé zazněl v knize Davida Wilkersona Dýka a kříž a pak jej později popsal sám Nicky ve svém bestselleru Utíkej, malý, utíkej.

Download PDF