ODMÍTÁME ZŮSTAT V CHÁRANU | World Challenge

ODMÍTÁME ZŮSTAT V CHÁRANU

Claude HoudeJanuary 24, 2015

V Genesis 12:1 Bůh povolal Abrahama, aby "vyšel z domu svého otce." Jen když si pečlivě přečteme a pochopíme předchozí kapitolu a její specifický způsob vyprávění, tak budeme schopni pojmout plný význam a momentální hloubku povolání. Genesis 11 nám zjevuje že Abraham, jeho otec a jejich celá rodina odešli z kaldejského Uru kvůli Kanánu. Kanán zastupuje, symbolizuje a vymezuje zemi zaslíbenou, osud, naplnění a dosažení plnosti požehnání, které Bůh zamýšlel. Ve skutečnosti hovoří o všem, čím Bůh je a toužil být v jejich životech - a v našich. Cesta byla drsná, dlouhá a vyčerpávající. Zasáhly je tragédie, ocitali se v ohrožení a prošli si traumatickými zkušenostmi. Jejich milovaní zemřeli a když pak procházeli údolími smutku, země zaslíbená se zdála být daleko.

Zastavili se na místě, které se jmenovalo Cháran, městě ležícím asi 966 km na západ od řeky Eufrat v severní Sýrii. Urazili více než dvě třetiny své cesty, když se zde zastavili. Nejen fyzicky vyčerpaní, ale také duchovně unavení. Slovo Cháran znamená "suché místo nebo místo, kde je málo ovoce."

Abraham a Terach byli na své cestě do Kanánu, místa požehnání a plnosti. Ježíš nám zaslíbil totéž: "Já jsem přišel, aby měly život a měly ho hojnost." (Jan 10:10b, ČSP). Je zajímavé uvažovat o řeckém slově "zoe," které je použito, když Ježíš mluví o životě, který nabízí a který pro nás zamýšlí. Tento pojem zahrnuje "být úplný, naplněný, nést hojné ovoce, být skutečně šťastný a vést naplněný život."

Prosím, aby jste porozuměli souvislosti. Abraham, jeho otec a rodina byli na cestě do Kanánu, ale tragicky se zastavili v místě neúrody. Měli by se tlačit dál, jít kupředu, vytrvat až do dosažení plnosti a hojnosti, ale oni se spokojili s průměrností.

Víra křičí: "Já odmítám zemřít v místě neúrody! Já odmítám tenhle malý život s malým uctíváním, malým posvěcením, malou změnou, malou proměnou a malou vírou." Slyšel jsem divoké a vášnivé volání mužů a žen, vedoucích a pastorů každé barvy pleti z mnoha národů, kteří vyhlašovali: "Odmítáme umřít v Cháranu! Bůh nás volá, abychom "vyšli z domu našeho otce." To je to, co On udělal s Abrahamem a to je to, co On dělá s tebou i se mnou.

 

 

Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church - Církev nového života) v Montrealu v Kanadě, častý řečník na konferencích Expect Church Leadership Conferences organizovaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením vzrostla New Life Church z hrstky lidí na více než 3 500, a to na území Kanady, kde je jen málo úspěšných protestanských církví.

Download PDF