PLNOST JEHO MILOSTI A SLÁVY | World Challenge

PLNOST JEHO MILOSTI A SLÁVY

Gary WilkersonApril 20, 2015

“Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy” (Jan 1:14, ESV). Řecké slovo pro slávu zde je “doxa.” Je to zdroj za doxologií, hymnus, který tak mnoho církví zpívá a velebí Boží slávu.

“Doxa” je vlastně Janův překlad hebrejského slova, “kavod,” což znamená důležitý, podstatný, silný. To je to co je v každém, kdo následuje Krista: Boží důležitá, smysluplná, vášnivá sláva. Jeho sláva vás odděluje od lehkomyslnosti, od sebezájmu, od lehké víry. Podle toho svět pozná, že žijete pro Boha. Nesloužíte jenom tomu Ježíši, který vás chce učinit šťastnými; sloužíte skutečnému Ježíši, tomu Jednomu, který má moc proměnit život a učinit jej významným a smysluplným.

Je to zcela něco jiného než sláva sama pro sebe. “Poté ho [Ježíše] ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu [doxa]” (Matouš 4:8, ESV). Ve světě existuje mnoho slávy o kterou bychom mohli usilovat: postavení, bohatství, vliv. Ale čím více hledáme a přijímáme tuto slávu, tím méně přijímáme Boží skutečnou slávu—a tím méně Jeho slávy z nás vyzařuje.

A právě toto se vplížilo do církve. Někdy se naše chvála může více opírat jen o nápadné divadlo a emocionální vzrušení. My bychom však měli opěvovat Boží slávu a Jeho plnou velkolepou přítomnost. Jan správně umísťuje Boží slávu dokonce před Jeho milost: “Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti pravdy.” Jan ukazuje, že milost a pravda jsou spojeny uvnitř Kristovy slávy; ve skutečnosti z ní vychází.

Přesto mnoho křesťanů žije tak, jako by milost a pravda byly konečnými body, vrcholem našeho chození s Ježíšem. Zastavují se u poznání “statické pravdy,” a nepotřebují chození v Jeho plnosti. V našich životech však máme vyjádřit Ježíše v celé Jeho slávě—a to vyžaduje aby nás On sám proměnil.

Pokud si myslíme, že máme vše—že jsme uchopili Boží milost plně a že už více nepotřebujeme—okrádáme se o Jeho slávu. Nedovolte, aby se to stalo ve vašem životě. Hledejte skutečného Ježíše v Jeho plnosti—a přijměte plnost Jeho milosti a slávy!
 

Download PDF