POSÍLEN DUCHEM | World Challenge

POSÍLEN DUCHEM

David WilkersonJanuary 28, 2015

Ježíš nikdy neprojevoval svou moc ochotněji než nyní, protože nikdy neměl více moci, než má právě teď. Naše víra musí jít až za hranici smrti. Musí se zabývat vším, co je mrtvé a hlásat: „Ježíš to s mrtvými nikdy nevzdá!“ Nikdy bychom to neměli vzdát s nikým či s ničím, ať se nám zdá situace jakkoli beznadějná.

V příběhu o Jairovi a jeho dceři (Marek 5:21-43) si povšimněte, že Pán nikdy neprojevoval svou moc před nevěřícími. Ve skutečnosti v té místnosti řekl: „Nikdo se to nesmí dovědět“ (5:43). Jinými slovy: „Neříkejte jim, co jste viděli – ten zázrak je mezi námi, kteří jsme právě teď u toho.

Ti, kteří zůstávají pevní ve víře, určitě zakusí slavné zjevení moci vzkříšeného Krista. Pouze vy a Pán budete znát všechny podrobnosti o jeho činech. Uvede vás v úžas; uchvátí vás; ukáže vám svou slávu!

Současnou Kristovu velikost lze shrnout jedním mocným veršem: „V něm byl život“ (Jan 1:4). Byl – a nyní je – posilujícím životem. Vlastnil život. Ježíš byl neustále obnovován, čerpal z tajné zásobárny, která se nikdy nevypotřebovala. Nikdy nebyl vyčerpán zástupy, které se na něj tlačily. Nikdy nebyl netrpělivý.

Když řekl svým učedníkům, aby šli stranou a odpočinuli si, dopravili se přes jezero na tiché místo. Ale zástupy čekaly i tam. Ani jednou neřekl: „Ale ne! Jsou tady opět se svými problémy, se svými hloupými žádostmi a stupidními otázkami. Kdy to skončí?“ Místo toho, když uviděl zástupy, bylo mu jich líto. Byl posílen Duchem a dal se do práce. Jeho dny byly plné dřiny a noci trávil na modlitbách – a ještě si udělal čas na malé děti!
 

Download PDF