POVOLÁN VYKROČIT | World Challenge

POVOLÁN VYKROČIT

Claude HoudeFebruary 28, 2015

Zběžné a rychlé přečtení textu v Genesis 11 a 12 může vést nezkušeného čtenáře Bible k přesvědčení, že Abrahamův otec už nežil v době, když k němu Bůh natáhl svoji ruku s božským předurčením. Přesto jednoduchá studie délky života a věku historických postav, kterých se dané okolnosti týkají, stejně jako přesná analýza genealogických souvislostí ukazují, že tomu tak nebylo
.
Bibličtí vykladači souhlasí s tím, že Abraham musel opustit kraj chudoby a neplodnosti, také pohodlí a kompromis, ve kterých se jeho otec zabydlel, a to v době, kdy jeho otec ještě žil. Měl odejít z otcova domu. Víra spojená s odmítnutím něčeho je víra, která obdrží nadpřirozené, protože není určená k tomu, aby zemřela v zemi nedostatku, ale je poslušná a prostě "vyjde z otcova domu." (více v Genesis 12:1)

Drahý čtenáři, nehovořím teď o duchovní pýše a aroganci či o domýšlivém a blahosklonném postoji, který pohrdá něčími předky nebo obviňuje předchozí generace ze všech současných problémů. Nejsme povoláni, abychom se s kýmkoli porovnávali a jsme povoláni ctít otce a matky, tělesné i ty ve víře. Opatrujeme svoje dědictví, setrváváme v tom, co je vzácné, a radujeme se z dobrého a autentického svědectví mnohých, kteří kráčeli před námi.

Jsem přesvědčený, že víra s přáním přijmout nadpřirozené touží dosáhnout více než co je pravidlem, více než co je kolem nás nebo co bylo před námi. Odmítá mentalitu průměrnosti a spokojení se s minimem. Bez ohledu na to, jaká je povaha vaší rodiny či rodinná omezení nebo duchovní pozadí, Bůh tě volá, aby jsi vyšel z domu svého otce. Saulova zbroj nebude dostatečná k zabití obrů dnešních dnů. Musíš vyjít z domu svého otce.

Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church - Církev nového života) v Montrealu v Kanadě, častý řečník na konferencích Expect Church Leadership Conferences organizovaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením vzrostla New Life Church z hrstky lidí na více než 3 500, a to na území Kanady, kde je jen málo úspěšných protestanských církví.

Download PDF