PROBUZENÍ MODLITBOU | World Challenge

PROBUZENÍ MODLITBOU

Jim CymbalaMarch 14, 2015

Probuzení nikdy nebyla důsledkem výmluvných nebo chytrých kázání. Kdybys měřil čas setkávání stopkami, objevil bys, že mnohem více času je věnováno modlitbě, pláči a pokání než kázání. V „Probuzení modlitebního setkávání“ v roce 1857 až 59 nebylo doslova žádné kázání. Přesto to zjevně vedlo k největšímu duchovnímu probuzení v americké historii: odhaduje se, že napříč USA se obrátilo k 1 000 000 lidí. Tehdy čítala populace národa jen 30 000 000. Dnes by to odpovídalo 9 000 000 lidí, kteří by v pokání padali na kolena.

Jak k tomu došlo? Tichý obchodník Jeremiah Lanphier začal v nizozemské reformované církvi zde v New Yorku modlitební setkávání každou středu v poledne První týden přišlo šest lidí. Další týden přišlo dvacet lidí. Další týden čtyřicet lidí … a pak se rozhodli setkávat každý den.

J. Edwin Orr říká: „Nešlo o žádný fanatismus, žádnou hysterii, jen neuvěřitelný posun lidí k modlitbě.“ „Bohoslužby nebyly věnovány kázání. Místo toho měl každý svobodu k modlitbě.“

Během čtvrtého týdne nastala krize známá z roku 1857; trh s dluhopisy zkrachoval a padly první banky. (Během měsíce zkrachovalo více než 1 400 bank.) Lidé začali volat k Bohu vroucněji než kdykoliv předtím. V Lanphierově církvi začali mít tři polední modlitební setkání v různých místnostech. Také metodistická církev na John street byla přeplněná. Rovněž Burtonovo divadlo na Chambers street bylo brzy přeplněno, každé poledne 3 000 lidí.

Tyto věci se brzy opakovaly v Bostonu, New Haven a Filadelfii, Washingtonu a městech na jihu Spojených států. Příští jaro se 2 000 obyvatel Chicaga setkávalo v metropolitním divadle k modlitbám každý den. Mladý muž ve věku 21 let nově přicestoval do města a na těchto setkáních ucítil první volání do křesťanské práce. Napsal své matce, že začne pořádat setkání nedělní školy. Jak se tento muž jmenoval? Jeho jméno je Dwight L. Moody!

Opravdu si někdo myslí, že dnešní Americe chybí kazatelé, knihy, překlady Bible a upravená doktrinální prohlášení? To, co nám opravdu schází, je vášeň vytrvale volat k Pánu tak dlouho, než otevře nebeské průduchy a mocně ukáže Sám sebe.

Jim Cymbala se začal scházet při brooklynských bohoslužbách s méně než dvaceti členy v malé zchátralé budově v části města, kde život nebyl lehký. Je narozen v Brooklynu, byl a je velkým přítelem jak Davida, tak Garyho Wilkersona a častým přednášejícím na kazatelských a vůdcovských konferencích sponzorovaných World Challenge po celém světě.

Download PDF