SYMBOL BOŽÍ PÉČE O JEHO DĚTI | World Challenge

SYMBOL BOŽÍ PÉČE O JEHO DĚTI

David WilkersonApril 3, 2015

Vlas! Náš Otec v nebesích spočetl všechny vlasy na našich hlavách. Lidskou hlavu obvykle pokrývá 100 000 až 150 000 vlasů. Bůh stvořil vlasy na našich hlavách jako ochranu před létem a zimou, ne jen kvůli vzhledu. Naše obočí chrání oči před potem a řasy chrání oční víčka před prachem a drobným hmyzem, který se dostane do jejich blízkosti. Malé chloupky v uších a v nosních dírkách filtrují částečky z vnikajícího vzduchu. (V angličtině je pro vlas a chlup jedno slovo – pozn. překl.)

Kdybychom věděli, jak je vlas úžasně utvořen, nikdy bychom nepochybovali o tom, že Bůh má spočteno, co stvořil.

Není divu, že David řekl: „Podivuhodně jsem utvořen … toho jsem si plně vědom“ (Žalm 139:14).

V Matouši 10:28-33 Ježíš učil své učedníky, aby se nebáli. On stvořil každého vrabce, vytvořil každé lidské tělo a spočetl všechny vlasy. „Neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi … všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá“ (Koloským 1:16-17). Učedníci to však ještě nechápali. Jak musel Ježíš toužit po možnosti vysvětlit jim, proč a jak utvořil křídla a kosti vrabců a jak navrhl vlas. Žádný tesař by to všechno nemohl vymyslet ani stvořit. Takové dílo je Boží a proto vzbuzuje bázeň a nekonečný úžas!

Mohl říci: „Petře, co kdybych ti pověděl, že máš na hlavě 127 550 vlasů? Nebudeš mi snad důvěřovat v každé drobnosti svého života, když teď víš, že mám spočteny všechny vlasy na tvé hlavě? Nepřesvědčí tě to snad o tom, že vím o každém tvém kroku?“

„Ani jeden vrabec nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce v nebesích“ (viz Matouš 10:29). Když to teď přímo ode mne víš, budeš se „zbytečně strachovat“? Nebo budeš důvěřovat Tomu, který se stará o všechny tvé potřeby? Budeš se zabývat tím, co budeš jíst nebo pít? Nebo budeš věřit, že tvůj nebeský Otec ví, co potřebuješ a rád ti to opatří? Budeš na pochybách, zda ti dá přístřeší a že tě nakrmí a obleče?
 

Download PDF