TAJEMSTVÍ ODHALENO | World Challenge

TAJEMSTVÍ ODHALENO

Gary WilkersonApril 6, 2015

„Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.“ (Jan 1:1) Janovo hlavní publikum pro jeho evangelium byla řecká kultura. To je proč on okamžitě ztotožnil Ježíše se „Slovem“, odkazujíc na řecký pojem logos. Řekové rozebírali koncept pojmu logos po staletí, je to myšlenka, která mluvila o moudrosti; poznání; důvodu; smyslu života; filozofii o lidské existenci.

A teď Jan Řeky vyzývá: „Skutečně chcete znát smysl života, rozumět veškerému smyslu člověka na zemi? Logos, nad kterým bádáte, najdete v prostém Božím Slově – v Jeho Synu, Ježíši. Kristus je logos, po kterém všichni dychtí! Hledáš poznání, ale logos – skutečně poznatelná moudrost a život – je plně vyjádřen v Ježíši.“

Když mi bylo zhruba dvanáct, zaslechl jsem novinovou reportérku, jak dělá rozhovor s jedním svěřencem Teen Challenge. Ptala se ho, „Co je jiného na tomto programu? Co to nabízí, co byste nenašel u světského léčebného centra?“ Mladý muž odpověděl, „Ráno dostáváme Ducha svatého, Ježíše odpoledne a na večer Otce.“ Taková odpověď dnes může znít předpřipravená, ale před čtyřiceti lety by tak nezněla. Vzpomínám si na nadšení toho mladého muže, když vysvětloval zmíněné reportérce, „ Teen Challenge je celý o Bohu. Jen On mě může takto vysvobodit. Jen On mi může dát smysl, naději a učinit mě šťastným. Slečno, tohle je skutečné!“

Toto je to slovo, které Jan používal, aby popsal Ježíše Řekům: skutečné. „Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa.“ (Jan 1:9) Z řečtiny Jan použil slovo „alethinos“, což znamená „pravý/skutečný“. Řekové si mysleli, že logos bylo nepoznatelné, ale Jan jim řekl, „Bůh se neskrývá. Přišel na svět, aby s námi žil. Tajemství Boha je ti odhaleno v Ježíši!“

Jak přesně je toto tajemství odhaleno? Ježíše se rozhodl, že se dá poznat světu skrze svůj lid. Když Jan říká, že Ježíš přichází, aby v nás přebýval, sloveso, které používá, znamená „svatostánek“- Ježíš v nás „svatě přebývá“, stejně jako to dělal Bůh ve Starém zákoně – Jeho sláva sestupovala z nebe, aby přebývala v Jeho lidu. On se rozhodl, že se v nás usadí, že nás – jak jednotlivce tak sbory – učiní příbytkem své slávy.

Toto bylo to „jádro“, pravda i pro mého otce, Davida Wilkersona, který často říkával, „Nechci návštěvu Boha. Chci Jeho obývání.“ Tato pravda přišla přímo od Jana, který řekl Řekům, „Logos je více než informace, více než duševní soulad s myšlenkou. Je to Bůh sám přicházející, aby v tobě přebýval!
 

Download PDF