VŠECHNO JE NOVÉ | World Challenge

VŠECHNO JE NOVÉ

Gary WilkersonMarch 23, 2015

Jako pastor jsem si všiml, že velmi častým problémem, se kterým přicházejí lidé do mé kanceláře na poradenství, je toto: „Nesplnil jsem Boží standard,“ říkají unaveně. „Můj hřích mě odříznul od společenství s Bohem.“ Myslí si, že kvůli jejich hříchu od nich uletí Duch svatý jako holubice a bude se vznášet ve větru, dokud se jejich srdce nenapraví.

Jsou to všechno upřímně věřící lidé, ale nemohli se v Bohu více splést. Společenství s Kristem potřebujeme nejvíc, právě když zhřešíme! Ježíš nás v našem hříchu neopustí. Přimlouvá se za nás, chodí za Otcem a posílá Ducha svatého, aby nám připomněl Jeho milost – milost, která pramení z Jeho prolité krve, ne z našeho výkonu.

Ano, Bible a Duch svatý usvědčují z hříchu. Ale my se nemusíme obávat důsledků svého hříchu. Boží milost je mocnější než jakýkoli démon, než naše hříšná povaha, než hora viny. Takže výsledek našeho hříchu je spočinutí v Kristu! Nemusíme s Ním obnovovat společenství, protože On už v nás pracuje, usvědčuje, obmývá, očišťuje. Nikdy nás neopouští; Jeho Boží dílo v nás nepřestává, ani když se staneme zbožnými!

To znamená, že už nejste pod zákonem hříchu, ale z milosti máte svobodu kráčet v Duchu. Váš starý člověk zemřel; všechno je nové. Už nemusíte říkat: „Nedokážu dělat to, co chci.“ Teď je vaším mottem: „Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje“ (Filipským 4, 13). Ano, můžete – ne ve své vlastní síle, ale skrze Krista, který vás očistil a Svou milostí povolal ke spravedlnosti.

„Co bylo pro Zákon kvůli slabosti těla nemožné, to vykonal Bůh“ (Římanům 8, 3). Ke spravedlnosti se nemůžeme dopracovat vlastní silou. To Bůh v nás ustanovil Svoji spravedlnost skrze Svého Syna, „aby spravedlivý požadavek Zákona byl naplněn na nás, kdo nežijeme podle těla, ale podle Ducha“ (8, 4).
Bojíte se? Tíží vás vaše selhání? Říkáte si: „Existuje svoboda i pro mě? Funguje vůbec ten křesťanský život?“ Ježíš odpovídá: „Jste svobodní.“ To je realita, kterou nad vámi Bůh vyhlašuje.

Modlete se tuto modlitbu: „Bože, vím, že jsi pro mě tohle udělal, ale já žiju, jako by se nic nestalo. Dej to teď prosím v mém srdci do pořádku. Mohu kráčet v Duchu a vědět, že jsi udělal všechno, abys mě osvobodil. Amen!“
 

Download PDF