VYUČOVÁNÍ MÁ SVŮJ LIMIT | World Challenge

VYUČOVÁNÍ MÁ SVŮJ LIMIT

Jim CymbalaApril 11, 2015

Dovolte mi, abych pronesl odvážné tvrzení: Křesťanství není pouze náboženství založené na vyučování. V dnešní době nás doslova přemohl kult řečníků a kazatelů. Osoba, která se umí postavit a podat tu správnou doktrínu - je vnímána jako zásadní; a církev si vůbec nedokáže představit, co by bez takového talentu dělala. Církve v Severní Americe učinili na svých shromážděních středobodem kázání, namísto trůnu milosti, kde se Bůh může dotýkat a působit v životech lidí.

Židovská víra v Ježíšově době byl ovládána rabíny - učiteli zákona. Jejich doktrína byla důkladná. Ježíš jim řekl: „Zkoumáte Písma, neboť se domníváte, že v nich máte věčný život, a ta svědčí o mně. Nechcete ale ke mně přijít, abyste měli život.“ (Jan 5:39) Oni moc dobře znali napsané Boží slovo, ale nepoznali to živé slovo – i přesto, že stál před nimi.

Písmo není ani tak ten hlavní cíl jako spíš ukazatel, který nás vede k tomu, aby náš život byl proměňován do obrazu Krista.

Rabíni si bohužel nikdy neuvědomili, kdo se mezi nimi pohyboval. V posledních několika dnech před jeho ukřižování, plakal Ježíš nad městem se slovy: „Protože jsi nepoznalo čas svého navštívení.“ (Lukáš 19:44).
Je v pořádku mluvit o Bohu, ale jen málo lidí dnes zažívá ve svém životě živého Krista. Na našich setkáních již nejsme svědky Božího navštívení. Nečekáme už na Jeho natažené ruce.
Vyučování zdravého učení je jen přelud, také bychom to mohli nazvat něčím nadpřirozeným. Vyučování je dále nasměrováním - jak udržet hranice svých emocí a nevázanosti v té správné rovině.
Ale jak Pavel říká: „Litera totiž zabíjí, ale Duch oživuje.“ (2. Korintským 3:6). Nedáme-li Duchu svatému příležitost, není-li Jeho dílo vítáno nebo máme-li strach z toho, co by mohl učinit, zanecháváme za sebou jen mrtvo.

 

Jim Cymbala se začal scházet při brooklynských bohoslužbách s méně než dvaceti členy v malé zchátralé budově v části města, kde život nebyl lehký. Je narozen v Brooklynu, byl a je velkým přítelem jak Davida, tak Garyho Wilkersona a častým přednášejícím na kazatelských a vůdcovských konferencích sponzorovaných World Challenge po celém světě.

Download PDF