EHYELLÄ SYDÄMELLÄ | World Challenge

EHYELLÄ SYDÄMELLÄ

David WilkersonMarch 3, 2015

On mahdollista vaeltaa ehyellä sydämellä Herran edessä! Jumala sanoi Aabrahamille: "Minä olen Jumala, Kaikkivaltias; vaella minun edessäni ja ole nuhteeton”(1 Moos.17:1).

Jumala sanoi myös Israelin lapsille: ”Ole siis nuhteeton Herran, sinun Jumalasi, edessä”
(5 Moos.18:13). Daavid päätti sydämessään totella tätä käskyä. Hän sanoi: ”Minä tahdon noudattaa nuhteetonta vaellusta… Minä tahdon vaeltaa huoneessani vilpittömällä sydämellä” (Ps.101:2).

Raamattu osoittaa myös Salomon langenneen pois Jumalan käskyjen noudattamisesta ehyellä sydämellä: ”Ei hän antautunut ehyin sydämin Herralle, Jumalallensa, niin kuin hänen isänsä Daavidin sydän oli ollut… eikä uskollisesti seurannut Herraa niin kuin hänen isänsä Daavid” (1Kun.11:4-6).

Me näemme Herran käskyn täydellisyydestä myös Uudessa Testamentissa. Jeesus sanoi: ”Olkaa siis te täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on"(Matt.5:48). Paavali kirjoitti: ”Asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa”(Kol.1:28). Samassa kirjeessä hän jatkoi: ”Että te pysyisitte täydellisinä ja täysin vahvoina kaikessa, mikä on Jumalan tahto”(Kol.4:12).

Pietari taas sanoi: ”Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava”(1 Piet.5:10).

Täydellisyys ei merkitse synnitöntä, moitteetonta sydäntä. Ihminen tuomitsee ulkonäön mukaan, mitä hän näkee. Jumala sen sijaan tuomitsee sydämen, näkymättömät motiivit(1 Sam.16:7). Daavidilla oli sanottu olevan ehyt sydän Jumalaa kohtaan “koko elämänsä” ajan. Silti hän petti Herraa usein. Hänen elämänsä oli aviorikoksen ja julkirikollisen murhan leimaama.

Täydellisyys määritellään kaiken suorittamiseksi ja kypsyydeksi. Heprean ja kreikan kielissä määritelmään sisältyy myös suoraselkäisyyttä, nuhteettomuutta, moitteettomuutta, täysin kuuliaisena. Wesley nimitti sitä ”kokoaikaiseksi kuuliaisuudeksi”.

Ehyt sydän vastaa nopeasti Herraan kutsuihin, kuiskauksiin ja varoituksiin. Tällainen sydän sanoo alituiseen: ”Puhu, Herra, sinun palvelijasi kuulee. Näytä minulle polkusi, että minä vaeltaisin sillä.”
 

Download PDF