HÄN TEKEE MAHDOTTOMAT MAHDOLLISIKSI | World Challenge

HÄN TEKEE MAHDOTTOMAT MAHDOLLISIKSI

David WilkersonApril 23, 2015

Jumala voi yhdellä ainoalla sanalla asettaa ennalleen, mitä ikinä on näyttänyt elämässämme kuolleelta. Onko sinulla taloudellisia ongelmia, etkö pysty maksamaan laskujasi? Niin oli Herran opetuslastenkin laita, mutta Hän hoiti asian yliluonnollisesti.

Kun piti maksaa veroa, Kristukselta ja Hänen opetuslapsiltaan puuttui rahaa sen maksamiseen. Miten Herra hoiti tilanteen? Hän lähetti Pietarin onkimaan kalan. Jeesus sanoi hänelle, että hän löytäisi ensimmäisen saamansa kalan suusta rahan, joka riittäisi veron maksuun.

”Mene ja heitä onki järveen. Ota sitten ensiksi saamasi kala, ja kun avaat sen suun, löydät hopearahan. Ota se ja anna heille minun puolestani ja omasta puolestasi”(Matt.17:27).

Voin vain kuvitella, mitä Pietari on mahtanut miettiä: ”Veroraha kalan suusta? Katsotaan nyt. Olen ollut kalastajana koko ikäni. Monenlaista on löytynyt kalojen sisältä, matoja, koukkuja, levää. En ole kuitenkaan koskaan nähnyt siellä rahaa”. Kuitenkin Pietari veti kalan veneeseen, avasi sen suun ja löysi kiiltävän rahan. Se riitti veron maksuun, aivan niin kuin Jeesus oli sanonut.

Miksi Pyhä Henki johdatti evankeliumin kirjoittajat liittämään siihen tämän kertomuksen? Miksi Jeesus sitä paitsi korjasi tilanteen ihmeen kautta? Miksi Hän ei kerännyt kolehtia, tai lähettänyt opetuslapsia työhön päiväksi saadakseen verosumman kokoon?

Uskon, että Jeesus toimi yliluonnollisesti, koska Hän halusi vakuuttaa lapsensa siitä, että Hän voi tehdä mahdottoman mahdolliseksi, myös meille. Hän voi korjata minkä hyvänsä taloustilanteen, perhekriisin, minkä hyvänsä yli voimien käyvän tarpeen.

Hän halusi meidän tietävän, että Hän on Jumala, joka ruokki Eliaa korpin tuomalla leivällä (ks. 1 Kun.17). Hän ruokki viisituhatta miestä (ks. Mark.6:34- 44) ja toisella kertaa neljätuhatta miestä (Mark.8:1-9) muutamalla kalalla ja leivällä. Hän tietää, että joinakin aikoina vain ihme pätee elämässämme. Hän haluaa vakuutta meille, että Hän voi tehdä meille mahdottoman mahdolliseksi missä hyvänsä tilanteessa!
 

Download PDF