HE SEISOIVAT MUURINAUKOSSA | World Challenge

HE SEISOIVAT MUURINAUKOSSA

David WilkersonFebruary 20, 2015

Kaikilla murheellisilla, sydämensä särkeneillä Jumalan miehillä Raamatussa oli yksi yhteinen tekijä: he samaistuivat jäännöksen synteihin.

He eivät koskaan rukoilleet fariseuksen tavoin: ”Kiitos Jumala, etten ole niin kuin toiset.” He murehtivat aviorikoksia petoksia ja kompromisseja, mutta rukoilivat myös: ”Jumala minäkin olen syyllinen.” Ei syyllinen karkeisiin synteihin, vaan siihen, että olen Jumalan kirkkautta vailla.

Esra rukoili: "Jumalani, minä olen häpeissäni enkä kehtaa kohottaa kasvojani sinun puoleesi, minun Jumalani; sillä meidän rikkomuksemme ovat nousseet päämme ylitse ja meidän syyllisyytemme on kohonnut taivaaseen asti. Kaiken sen jälkeen, mikä on meitä kohdannut pahojen tekojemme ja suuren syyllisyytemme tähden… Katso, me olemme sinun edessäsi syyllisyydessämme; emmekä me tämän tähden voi sinun edessäsi kestää"(Esra 9:6,13,15). ”Kun Esra näin rukoili ja tunnusti, itkien ja maahan langeten, Jumalan temppelin edustalla”(Esra10:1).

Nehemia rukoili: ”Sillä minäkin ja minun perhekuntani olemme syntiä tehneet! Me olemme pahoin tehneet sinua vastaan; emme ole noudattaneet käskyjä, säädöksiä ja oikeuksia, jotka sinä annoit palvelijallesi Moosekselle” (Neh.1:6-7).

Danielkin samaistui Jumalan kansan synteihin. Hän rukoili: ”Me olemme syntiä tehneet, olemme väärin tehneet, olleet jumalattomat ja uppiniskaiset; me olemme poikenneet pois sinun käskyistäsi ja oikeuksistasi emmekä ole kuulleet sinun palvelijoitasi, profeettoja, jotka puhuivat sinun nimessäsi kuninkaillemme, ruhtinaillemme ja isillemme ja kaikelle maan kansalle… Ja vielä minä puhuin ja rukoilin ja tunnustin syntini ja kansani Israelin synnit”(Dan.9:5-6, 20).

Nämä olivat pyhiä miehiä, moitteettomia Jumalan edessä. He eivät olleet tehneet kompromisseja eivätkä sekoittuneet maailmaan. Edelleen he seisoivat muurinaukossa, tunnustivat kansan syntejä ominaan.

Jos seuraat samaa polkua kuin nämä miehet ja päätät sydämessäsi, niin kuin he tekivät, etsiä Herraa, paastoten, rukoillen, itkien, murehtien syntien tähden, sillä on edelleen sama teho sinuun itseesi nähden. Jumalan käsi koskettaa sinua, ja Hän lähettää Sanansa sinulle. Saat osasi Jumalan omasta sydämestä ja pääset Hänen kirkkautensa läsnäoloon. Kun olet sitten siellä, ymmärrät kuinka kauas Hänen kirkkaudestaan olemme kaikki joutuneet.
 

Download PDF